બંધારણના ઘડવૈયા ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકર

બંધારણના ઘડવૈયા ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકર

April 15 at 2:00am

નાનું અમથું મહુ ગામ. ગામની વચ્ચે એક મોટો કૂવો. ગામના સવર્ણો અને શાહુકારોનો એ કૂવો હતો. બપોરનો સમય હત
જેવા સાથે તેવા

જેવા સાથે તેવા

April 15 at 2:00am

એક ગામ ગામમાં દુનિચંદની કરિયાણાની દુકાન દુનિચંદ પારકી વસ્તુ યેનકેન પ્રકારે પચાવી પાડવામાં પાવરધો હતો
કોલાં બની સરોવર

કોલાં બની સરોવર

April 15 at 2:00am

એક કાજી હતા
સાપ-છછુંદર

સાપ-છછુંદર

April 15 at 2:00am

તે દિવસે જે ઘટના બની એનું વર્ણન કરતાં અમારા રૃંવાડા ખડાં થઇ જાય છે. જ્યાં અગાઉ ખેતરો હતાં, ત્યાં હવે
બરફથી છવાયેલા દક્ષિણધ્રુવનું અવનવું

બરફથી છવાયેલા દક્ષિણધ્રુવનું અવનવું

April 15 at 2:00am

પૃથ્વી પર દક્ષિણ ધ્રુવનો ૧૩૨૦૯૦૦૦ ચોરસ કિલોમીટરનો વિસ્તાર એટલે સૌથી સૂકો, ઠંડો અને તીવ્ર ઠંડા પવનોનો
સજીવ સૃષ્ટિનું મહત્વનું અંગ: વનસ્પતિ

સજીવ સૃષ્ટિનું મહત્વનું અંગ: વનસ્પતિ

April 15 at 2:00am

વનસ્પતિ પૃથ્વી પર પેદા થયેલો પ્રથમ સજીવ છે. પૃથ્વી પર દરેક સ્થળે દરિયાના તળિયે પણ વનસ્પતિ હોય છે. પૃ
પૃથ્વી પરનાં કેટલાક બુદ્ધિશાળી પ્રાણીઓ

પૃથ્વી પરનાં કેટલાક બુદ્ધિશાળી પ્રાણીઓ

April 15 at 2:00am

ઓકટોપસ : વિચિત્ર અને વિજ્ઞાાનીઓ પણ જેની રચના પૂરી સમજી શક્યા નથી એવા આ જીવ ઘણી સમસ્યા આપ મેળે ઉકેલી
ડહાપણની દાઢ એટલે શું !

ડહાપણની દાઢ એટલે શું !

April 15 at 2:00am

ઘણા યુવાનોને ડહાપણની દાઢ ઊગી તેમ તમે સાંભળ્યું હશે. આ દાઢ ઊગે ત્યારે થોડો દુ:ખાવો થાય છે અને વધારાની
કૃત્રિમ વરસાદ કેવી રીતે થાય ?

કૃત્રિમ વરસાદ કેવી રીતે થાય ?

April 15 at 2:00am

દરિયા અને જળાશયોનાં પાણીની વરાળ આકાશમાં જાય, વાદળો બંધાય અને તે ઠંડા પડે ત્યારે વરસાદ થાય. આ જાણીતી
ભારતમાં જોવા જેવું - આંધ્રપ્રદેશના લેપાક્ષીનો નંદી

ભારતમાં જોવા જેવું - આંધ્રપ્રદેશના લેપાક્ષીનો નંદી

April 15 at 2:00am

દક્ષિણ ભારત તેના ભવ્ય મંદિરો માટે જાણીતું છે. સાથે સાથે કેટલાક વિરાટ શિલ્પ પણ દક્ષિણભારતમાં જોવા મળે

Zagmag  News for Apr, 2017