કુમાર અને કુંભાર- હરીશ નાયક

કુમાર અને કુંભાર- હરીશ નાયક

June 24 at 1:53pm

કુંભારનો ચાક ચઢેલો હતો. તે પોતાના ચાકમાં મસ્તાન રહ્યો, ન બોલ્યો, ન જવાબ આપ્યો. સમય થયો. માટલાં ન આવ
દેહ અને આત્મા

દેહ અને આત્મા

June 24 at 2:00am

એક વખત કાવિઠા ગામના બાળકો વગડામાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનો બોધ સાંભળવા આવ્યા હતા.
ન્યાયપ્રિયતા

ન્યાયપ્રિયતા

June 24 at 2:00am

અમદાવાદની કોર્ટના ન્યાયાધીશ અંબાશંકર સેતલવાડ, અન્યાયનો પક્ષ તેમણે જિંદગીમાં ક્યારેય લીધો ન હતો.
મોતનો ડર શા માટે ?

મોતનો ડર શા માટે ?

June 24 at 2:00am

ભારતના મહાન ક્રાંતિકારી ખુદીરામ બોઝને બ્રિટિશ સત્તા હેઠળ ચાલતી અદાલતે ફાંસીની સજા ફરમાવી. અદાલતમાં હ
બીજ અષાઢી

બીજ અષાઢી

June 24 at 2:00am

આવી બીજ અષાઢી આવી, રંગ રંગની વાદળી લાવી, જાણે સાજ સજી પનિહારી, ગાગર મીઠા જળની લાવી,
સાર્થક કમાણી

સાર્થક કમાણી

June 24 at 2:00am

પુરુષોત્તમદાસ ટંડન ઉદાર નેતા હતા. તેઓ ઉદાર દિલથી હંમેશાં દાન આપ્યા કરતા હતા. ટંડન રાજ્યસભાના સભ્ય હત
એશિયાનું સૌથી મોટું ખારા પાણીનું સરોવર : ચિલ્કા લેક

એશિયાનું સૌથી મોટું ખારા પાણીનું સરોવર : ચિલ્કા લેક

June 24 at 2:00am

ભારતના ઓડિશામાં દયા નદીના પ્રવાહમાં બનેલું ૧૧૦૦ ચોરસ કિલોમીટરનો વિસ્તાર ધરાવતું ચિલ્કા તળાવ એશિયાનું
તાડ જેવા ઊંચા કેકટસ : સાગુઆરો

તાડ જેવા ઊંચા કેકટસ : સાગુઆરો

June 24 at 2:00am

ગામડાના ખેતરની વાડ માટે થોર ઉગાડવાની પ્રથા જાણીતી છે. થોર રણ પ્રદેશમાં થતી અજાયબ વનસ્પતિ છે. ઓછા પાન
ભૂકંપપ્રૂફ મકાનોમાં વિજ્ઞાન

ભૂકંપપ્રૂફ મકાનોમાં વિજ્ઞાન

June 24 at 2:00am

ભૂકંપનો આંચકો જમીન આડી લીટીમાં આગળપાછળ સરકે તે રીતે ધ્રુજાવે છે. સૌથી વધુ નુકસાન મકાનો અને પૂલો જેવા
સૌથી નાનું દરિયાઈ પ્રાણી : સી ઓટર

સૌથી નાનું દરિયાઈ પ્રાણી : સી ઓટર

June 24 at 2:00am

જળચર પ્રાણીઓમાં સી.ઓટર તદૃન જુદા પ્રકારનું સસ્તન પ્રાણી છે. ચાર ફૂટ લાંબા અને એક ફૂટ લાંબી પૂંછડીવાળ

Zagmag  News for Jun, 2017