આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રતીક : અશોકસ્તંભ

આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રતીક : અશોકસ્તંભ

August 12 at 2:10am

રાષ્ટ્રીય પ્રતીક અશોક સ્તંભનું ચિત્ર તો તમે જોયું જ હશે. ચલણી નોટો, સિક્કા અને રાષ્ટ્રીય દસ્તાવેજો..
મેરા ભારત મહાન

મેરા ભારત મહાન

August 12 at 2:09am

વિશ્વનું પ્રથમ ગ્રેનાઇટ મંદિર ભારતના તમિલનાડુના તંજુવરમ્માં બંધાયેલું. ઈ.સ. ૧૦૦૪થી ૧૦૦૯ના સમય.......
મોટી આંખોવાળું સુમાત્રાનું ટાર્સિયર

મોટી આંખોવાળું સુમાત્રાનું ટાર્સિયર

August 12 at 2:08am

ફિલિપાઇન્સ, જાવા, સુમાત્રા અને દક્ષિણ એશિયામાં જોવા મળતું ઉંદરના કદનું ટાર્સિયર દેખાવમાં ઘુવડ ......
પહાડી વિસ્તારોમાં થતાં ભૂસ્ખલનનું વિજ્ઞાન

પહાડી વિસ્તારોમાં થતાં ભૂસ્ખલનનું વિજ્ઞાન

August 12 at 2:07am

ભારે વરસાદને કારણે પહાડી વિસ્તારમાં ભેખડો ઘસી પડે છે અને પહાડ પરથી માટી અને કાદવ સહિત મોટા..........
બ્રહ્માંડ : પૃથ્વીની આસપાસ

બ્રહ્માંડ : પૃથ્વીની આસપાસ

August 12 at 2:06am

પૃથ્વીની ઉંમર ૪.૬ અબજ વર્ષ હોવાનું અનુમાન છે. ખગોળ શાસ્ત્રીઓ પ્રાચીનકાળથી બ્રહ્માંડનો તાગ મેળવવા....
જંતુ જગતનું અવનવું

જંતુ જગતનું અવનવું

August 12 at 2:05am

જંતુઓમાં સૌથી મોટો વર્ગ બીટલ્સ છે. આફ્રિકન ગોલિયાવા બીટલ સૌથી વજનદાર જંતુ છે........................
પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ શું છે ?

પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ શું છે ?

August 12 at 2:04am

ચૂના જેવો પદાર્થ કેલ્શિયમ સલ્ફેટ અને જીપ્સમના મિશ્રણને ખૂબ જ ગરમીમાં તપાવીને તૈયાર કરવામાં આવે છે...
સજીવ શરીરનો એકમ કોશ

સજીવ શરીરનો એકમ કોશ

August 12 at 2:03am

સજીવનાં શરીર લાખો કરોડો કોશો જોડાઈને બનેલાં છે. કોશ કે સેલ શરીરનો એકમ છે. તે અર્ધપારદર્શક પદાર્થની .
ઇસ્ત્રીની શોધ અને રસપ્રદ ઇતિહાસ

ઇસ્ત્રીની શોધ અને રસપ્રદ ઇતિહાસ

August 12 at 2:02am

કપડાંને ઇસ્ત્રી કરવાની પરંપરા વર્ષો પહેલાની છે. ૮મી અને ૯મી સદીમાં લોકો કપડાને સુંવાળા અને ગડી .....
આકાશથી ઊંચો રાષ્ટ્રધ્વજ- હરીશ નાયક

આકાશથી ઊંચો રાષ્ટ્રધ્વજ- હરીશ નાયક

August 12 at 2:00am

આઝાદીની ચળવળ જાતજાતની રીતે શરૃ થઈ ગઈ હતી. કોઈ જગાએ સભા ભરાતી, કોઈ જગાએ વિદેશી.......................

Zagmag  News for Aug, 2017