તેથી શંકરભગવાન 'ત્રિપુરારિ' કહેવાયા

તેથી શંકરભગવાન 'ત્રિપુરારિ' કહેવાયા

February 23 at 2:00am

શ્રીકૃષ્ણે દેવોને બળવાન કર્યા હતા. હારેલા અસુરો માયાવીઓના મહાન આચાર્ય મયદાનવને શરણે ગયા. તે સમયે મય
ગામ આવી ગયું,ચૂપ થઈ જા! - હરીશ નાયક

ગામ આવી ગયું,ચૂપ થઈ જા! - હરીશ નાયક

February 18 at 2:00am

જંગલના સાધુ પર એક ગામડિયો નારાજ થયો
ઈચ્છાધારી પાત્ર - ધવલ પરીખ

ઈચ્છાધારી પાત્ર - ધવલ પરીખ

February 18 at 2:00am

ખુબ ભયાનક જંગલ વિસ્તાર નજીકના ગામમાં એક વાસુ નામનો ગરીબ ખેડુત પુત્ર તેના પિતાનું ભાથું (જમણ) લઈને જ
વાત મારા સપનાની

વાત મારા સપનાની

February 18 at 2:00am

આ હકીકત છે મારા ભણવાની,
શકરો શિયાળ સલવાણો - હરીશ મણિયાર

શકરો શિયાળ સલવાણો - હરીશ મણિયાર

February 18 at 2:00am

જં ગલમાં શકરો શિયાળ એકલો એકલો ચક્કર લગાવી રહ્યો છે. પોતે કરેલા કપટને કારણે તે અપ્રિય થઈ ગયો. જંગલમા
પરસ્પરનો આધાર - રોહિતકુમાર જોશી

પરસ્પરનો આધાર - રોહિતકુમાર જોશી

February 18 at 2:00am

સુંદર મઝાના પીપળાના પાન ખરવા લાગ્યાં. પવન ફૂંકાવા લાગ્યો... એક પાને માટીના ઢેફાંને અરજ કરી કે : ''
ભૂલના બગીચામાં ખીલ્યું એક ફૂલ

ભૂલના બગીચામાં ખીલ્યું એક ફૂલ

February 18 at 2:00am

મારા મિત્ર હંમેશાં એક જ લોન્ડ્રીમાં કપડાં ધોવા માટે આપે છે. હવે તો લોન્ડ્રીઓ ઘણી આગળ વધી ગઇ છે ને નવ
મારું બાળપણ

મારું બાળપણ

February 18 at 2:00am

ફાટેલી ચડ્ડી અને તૂટેલું શર્ટ પહેરીને
ડૉકટર અંદર છે !

ડૉકટર અંદર છે !

February 18 at 2:00am

ડૉકટરનું નામ બ્રેકેટ. બ્રેકેટ એટલે કૌંસ કહી શકીએ. આંધળા, લૂલા, લંગડા. બહેરા જેવા અપંગ લોકોના ડૉકટર
મધમાખી વિશે આ જાણો

મધમાખી વિશે આ જાણો

February 18 at 2:00am

* મધમાખી પૃથ્વી પર એક કરોડ વર્ષથી અસ્તિત્વમાં છે. * મધમાખી લાખો કિલોમીટરનો પ્રવાસ કરી ફૂલો

Zagmag  News for Feb, 2017