ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી ૨૦૧૨ >> આણંદ >> સોજિત્રાSelect City

સોજિત્રા

બેઠક નો ચિતાર

2012

2007

Winner
  અંબાલાલ રોહિત
Votes: 48636
Looser
  ભરતકુમાર મકવાણા
Votes: 42676
Lead
  BJP
Margin: 5960

2002

Winner
  અંબાલાલ રોહિત
Votes: 54721
Looser
  ભરતકુમાર મકવાણા
Votes: 41799
Lead
  BJP
Margin: 12922

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી ૨૦૧૨ ના ઉમેદવારો

બેઠકના સમાચાર

  • વનબંધુ યોજનાનાં કરોડો રૂપિયા ક્યાં ગયા?:સોનિયા ગાંધી


     આણંદ

    સોનિયા ગાંધીએ ગુજરાતની ભાજપ સરકાર પર આક્ષેપ કર્યો કે ગુજરાતની ભાજપ સરકારની નીતિ જનવિરોધી છે. યુપીએ દ્વારા 15000 કરોડની વનબંધુ યોજના જાહેર કરી હતી. પરંતુ તેના પૈસા ક્યાં ગયા? અને સુવિધા ક્યાં છે? તેનો કોઇ જવાબ નથી. આ નીતિઓને કારણે આદિવાસીઓનો..

બેઠકમાં રાજકીય પ્રભાવ અને સીમાંકનની અસર

 

સીમાંકનની અસર
નવા સીમાંકન મુજબ પેટલાદ વિધાનસભાનુ ગામ ધર્મજનો આ બેઠકમાં સમાવેસ થવાથી ભાજપને ફાયદો જયારે કોંગ્રેસના પ્રભુત્વવાળા પેટલાદ તાલુકાના નાર, પંડોળી, આમોદ, સીલવાઈ, ખણસોલ, કોઠાવી, માનપુરા,માણેજ, રામોદડી અને તારાપુરના કેટલાક ગામોનો સોજિત્રા બેઠકમાં સમાવેશ થવાથી કોંગ્રેસ માટે ફાયદાકારક.