Latest Science & Technology News

૧૮ વર્ષથી ઓછી વયના યુઝર્સને ફેસબુક પર હથીયારોની જાહેરાત નહી દેખાય

June 18 at 1:25pm

- ડેટા લીક જેવી બીજી ભુલ ન થાય માટે ફેસબુકનો નિર્ણય..
More...

Science & Technology  News for Jun, 2018