આ છે ભારતના સૌથી ઓછા શિક્ષિત રાજ્યો (NSO સર્વે 2017).

10. કર્નાટક - સાક્ષરતા દર 77.2%.

9. મેઘાલય - સાક્ષરતા દર 75.48%.

8. ઝારખંડ - સાક્ષરતા દર 74.3%.

7. મધ્યપ્રદેશ - સાક્ષરતા દર 73.7%.

6. ઉત્તરપ્રદેશ - સાક્ષરતા દર 73%.

5. તેલંગાણા - સાક્ષરતા દર 72.8%.

4. બિહાર સાક્ષરતા દર 70%.

3. રાજસ્થાન - સાક્ષરતા દર 69.7%.

2. અરુણાચલ પ્રદેશ - સાક્ષરતા દર 66.95%.

1. આંધ્રપ્રદેશ - સાક્ષરતા દર 66.9%.

More Web Stories