1. કાલ ભૈરવનાથ મંદિર, વારાણસી, ઉત્તરપ્રદેશ - ભગવાન શિવના અવતાર કાલભૈરવ બિરાજમાન. કાલ ભૈરવને દારૂનો પ્રસાદ ચઢાવાય છે..

More Web Stories