જુઓ કયા છે ભારતના એ ટોપ ટેન એક્ટર્સ, જે એક ફિલ્મ માટે સૌથી વધુ ચાર્જ કરે છે.

10. અજીત કુમાર - 105 કરોડ.

9. અક્ષય કુમાર - 60 કરોડથી લઈને 145 કરોડ.

8. અલ્લુ અર્જુન - 100 કરોડથી લઈને 125 કરોડ.

7. કમલ હાસન - 100 કરોડથી લઈને 150 કરોડ.

6. સલમાન ખાન - 100 કરોડથી લઈને 150 કરોડ.

5. આમિર ખાન - 100 કરોડથી લઈને 175 કરોડ.

4. પ્રભાસ - 100 કરોડથી લઈને 200 કરોડ.

3. જોસેફ વિજય - 130 કરોડથી લઈને 200 કરોડ.

2. રજનીકાંત - 150 કરોડથી લઈને 210 કરોડ.

1. શાહરૂખ ખાન - 150 કરોડથી લઈને 250 કરોડ.

More Web Stories