app-icon
For Real Time Updates and Better ExperienceDownload the app Now!
Download the app Now!app{play}
FOLLOW US

આંખોની સારવાર અને તર્પણ ચિકિત્સા

Updated: Nov 20th, 2023


- આરોગ્ય સંજીવની

આંખ એ શરીરનું અમૂલ્ય રતન ગણાય છે. આંખ વગરનાં જીવનની કલ્પના પણ કંપારી કરાવી દે છે. પરમાત્માએ આપેલી આ અમુલ્ય ભેટનું રક્ષણ કરવું પણ એટલું જ જરૂરી છે અને તેમાં પણ જ્યારે બાળક નાનું હોય અને ભણતું હોય તે સમયે જો તેને કોઇ આંખની સમસ્યા થાય તો તે ઘણી મુશ્કેલીમાં આવી શકે છે. આથી જ, બાળક જ્યારે ગર્ભમાં હોય તે સમયથી જ જો ગર્ભવતી માતાઓ થોડીક કાળજી રાખે તો આંખોની સમસ્યામાંથી અવશ્ય પોતાનાં બાળકને બચાવી શકે છે.

બાળકને આંખની તકલીફમાંથી બચાવવા ગર્ભવતી માતાએ કરવાનાં ઉપાયો

(૧) સવારે ૧ ગ્લાસ લીલા શાકભાજી જેવા કે : પાલક, કોથમીર, બીટ, ટામેટાનો રસ લેવો.

(૨) લીલાં આમળાની સીઝન હોય તો સવારે ચારથી પાંચ આમળાનો રસ પીવો અથવા ચાવીને ખાવા.

(૩) ત્રિફલાચૂર્ણ ૧/૪થી ૧ ચમચી પેટને અનુકુળ પડે તેટલાં પ્રમાણમાં અને ૧ ચમચી જેઠીમધનું ચૂર્ણ મીક્સ કરી તેમાં ગાયનું ઘી અને મધ વધઘટ પ્રમાણે મેળવી રાત્રે સૂતી વખતે લેવું.

(૪) ખોરાકમાં શક્ય હોય તો ગાયનાં ઘી-દૂધ વાપરવા.

(૫) આંખોથી ગ્રીનરી નિહાળવી.

(૬) આંખોને ઠંડા પાણીએ ધોવી પગ પણ ઠંડા પાણીએ ધોવા.

બાળકોની આંખોનું જતન કેમ કરશો ?

(૧) જન્મથી બાળક ૫ વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી તેનાં પગનાં તળીયામાં ગાયનાં ઘીની માલીશ કરવી.

(૨) આંખ લાલ થઈ હોય કે દુખવા આવી હોય તો ચપટી ત્રિફળા ચૂર્ણ ૧ ચમચી પાણીમાં ગરમ કરી ચોખ્ખા કપડાંથી ગાળી ઠંડુ થાય એટલે તેના બે ટીપાં બાળકની આંખમાં સવાર સાંજ મૂકવાં બે દિવસમાં આંખની ગરમી, લાલશ અને પીડા મટી જશે.

(૩) જમતા બાળકોને લીલા ધાણાની ચટણી ખવડાવવી તથા મહિને ૧ વાર શુદ્ધ મધનું આંજન કરવું.

(૪) ટમેટાનો તાજો રસ, ગાજરનો રસ વગેરે પણ આંખની તેજ વધારે છે.

આંખની નાની-મોટી તકલીફોનાં ઉપાયો

(૧) ધાણાં, સાકર અને વરિયાળીનું સમભાગ ચૂર્ણ સવાર સાંજ ઘી કે માખણ સાથે અથવા પાણી સાથે લેવાથી આંખની લાલાશ, બળતરા પાણી ઝરવું વગેરે સમસ્યાઓ મટે છે અને આંખોનું તેજ વધે છે.

(૨) વરીયાળી અને ત્રિફળાનું સમભાગ ચૂર્ણ ૧-૧ ચમચી પાણી સાથે અથવા મધ સાથે લેવાથી આંખોનું તેજ વધે છે.

(૩) અધેડાનાં મૂળનું ચૂર્ણ દૂધ સાથે પીવાથી રાત્રી સમયે જોવાની તકલીફમાં ઘણો ફાયદો થાય છે.

આ સિવાય આયુર્વેદમાં આંખની સુરક્ષા તેમજ આંખની તકલીફો માટે 'તર્પણ ચિકિત્સા' શ્રેષ્ઠ બતાવવામાં આવેલી છે. જે નિષ્ણાંત વૈદ્યની સલાહ મુજબ તેની દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવે તો આંખોની દરેક સમસ્યાથી પણ છૂટકારો મળી શકે છે તથા આંખોનું તેજ પણ વધે છે. આંખમાં અલ્પદોષમાં એક દિવસ, મધ્યમ દોષમાં ત્રણ દિવસ તથા પ્રબળ દોષમાં પાંચ દિવસ સુધી તર્પણ કરવું જોઇએ.

તેજનું તર્પણ યોગ્યવિધીથી થાય તો નેત્રમાં લઘુતા એન નિર્મળતા પેદા થાય છે. તથા રોગીને સુખપૂર્વક નિદ્રાં આવે છે, તેમજ વ્યાધિ શાંત થાય છે.

તેજ તર્પણ વાદળાવાળા હવામાનમાં તેમજ અતિશય ઠંડી કે અતિશય ગરમીવાળું વાતાવરણ હોય તે સમય દરમ્યાન કરવું ઉચીત નથી. તર્પણ વિધિ બાદ જે ધૃત વધે, તેને દર્દીએ કાંસાની વાટકીથી પગનાં તળીયે ઘસવું જોઇએ. પગનાં તળીયામાં બે મોટી સિરાઓ, આવેલી છે, જે ઉપર મસ્તક સુધી પહોંચે છે અને નેત્રમાં જઈ અનેક શાખા-પ્રશાખાઓમાં વહેંચાઈ જાય છે. એટલા માટે પગમાં ઘસવામાં આવતાં આ ધૃતનો પ્રભાવ સીધો નેત્ર સુધી પહોંચે છે.

આ સીવાય નેત્રરોગનાં દર્દીઓએ આહારમાં પણ સાવધ રહેવું જોઇએ. ત્રિફલાં, મધ, સાકર, ગાયનું દૂધ, ગાયનું ઘી, ઘઉં, ચોખા, મગ, સિંઘવ, દ્રાક્ષ, જાયફળ વગેરે દ્રવ્યો નેત્રરોગોમાં હિતકર બતાવ્યાં છે.

સાવધાની અને સમજપૂર્વક ઔષધોપચાર કરવામાં આવે તો આંખે જેવા શરીરનાં અમૂલ્ય રતનનું સરળતાથી રક્ષણ કરી શકાય છે.

- જ્હાનવીબેન ભટ્ટ 

Gujarat