જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર 2022માં બેરોજગારીનો દર ઘટીને 7.2% થયો: NSO સર્વે

દેશમાં કોવિડ સંબંધિત પ્રતિબંધોની આશ્ચર્યજનક અસરને કારણે જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર 2021માં બેરોજગારી વધારે હતી

નવી દિલ્હી,તા.24 નવેમ્બર-2022, ગુરુવાર

રાષ્ટ્રીય આંકડાકીય કાર્યાલય (NSO) એ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર 2022 દરમિયાન શહેરી વિસ્તારોમાં 15 વર્ષ અને તેથી વધુ વયના લોકો માટે બેરોજગારીનો દર ઘટીને 7.2 ટકા થયો છે જે એક વર્ષ અગાઉ 9.8 ટકા હતો.

બેરોજગારી અથવા બેરોજગારી દરને શ્રમ દળમાં બેરોજગાર વ્યક્તિઓની ટકાવારી તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. દેશમાં કોવિડ સંબંધિત પ્રતિબંધોની આશ્ચર્યજનક અસરને કારણે જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર 2021માં બેરોજગારી વધારે હતી.

સામયિક શ્રમ દળના સર્વેક્ષણ પર આધારિત નવીનતમ ડેટા, સુધારેલ શ્રમ દળ સહભાગિતા ગુણોત્તર વચ્ચે બેરોજગારીના દરમાં ઘટાડો દર્શાવે છે, રોગચાળાના પડછાયામાંથી સતત આર્થિક પુનઃપ્રાપ્તિ તરફ નિર્દેશ કરે છે. એપ્રિલ-જૂન 2022માં 15 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓ માટે બેરોજગારીનો દર શહેરી વિસ્તારોમાં 7.6 ટકા હતો, 16મા પીરિયડિક લેબર ફોર્સ સર્વે (PLFS) દર્શાવે છે. તે એ પણ દર્શાવે છે કે શહેરી વિસ્તારોમાં (15 વર્ષ અને તેથી વધુ વયની) મહિલાઓમાં બેરોજગારીનો દર જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર, 2022માં ઘટીને 9.4 ટકા થયો છે જે એક વર્ષ અગાઉ 11.6 ટકા હતો. એપ્રિલ-જૂન, 2022માં તે 9.5 ટકા હતો.

પુરુષોમાં, શહેરી વિસ્તારોમાં બેરોજગારીનો દર જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર 2022માં ઘટીને 6.6 ટકા થયો હતો જે એક વર્ષ અગાઉ 9.3 ટકા હતો. એપ્રિલ-જૂન 2022માં તે 7.1 ટકા હતો.

15 વર્ષ અને તેથી વધુ વયની વ્યક્તિઓ માટે શહેરી વિસ્તારોમાં CWS માં WPR (ટકામાં) જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર, 2022 માં 44.5 ટકા હતો, જે એક વર્ષ અગાઉના સમાન સમયગાળામાં 42.3 ટકા હતો. એપ્રિલ-જૂન, 2022માં તે 43.9 ટકા હતો. ડિસેમ્બર 2018 ના અંતના ક્વાર્ટરથી જૂન 2022 ના રોજ પૂરા થતા ક્વાર્ટરને અનુરૂપ PLFS ના પંદર ત્રિમાસિક બુલેટિન પહેલેથી જ બહાર પાડવામાં આવ્યા છે. વર્તમાન ત્રિમાસિક બુલેટિન જુલાઈ સપ્ટેમ્બર 2022 ના ત્રિમાસિક ગાળા માટે શ્રેણીમાં સોળમું છે.

City News

Sports

RECENT NEWS