વિશ્વની કેટલીક અવનવી ગ્રાન્ડ ડિઝાઇન જેને જોઈને અચંબિત થયા વગર રહી નહી શકો

વિશ્વની કેટલીક અવનવી ગ્રાન્ડ ડિઝાઇન જેને જોઈને અચંબિત થયા વગર રહી નહી શકો
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail

મેજના ડ્રોઅરના આકારનું મકાન

આપણે ડ્રોઅર તો હંમેશા ખોલીએ છીએ, પરંતુ આ જ પ્રકારના ડ્રોઅરની સ્ટાઇલનું બિલ્ડિંગ ક્યારેય જોયું છે. જો આ બિલ્ડિંગ ન જોયું હોય તો હવે જોઈ લો. કોલંબિયાના બોગોટા શહેરમાં જાયન્ટ ડ્રોઅર સ્ટાઇલનંત બિલ્ડિંગ આવેલું છે. આ બિલ્ડિંગના દરેક માળને ડ્રોઅરનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. તેથી આ બિલ્ડિંગમાં જતા લોકો કોઈ ડ્રોઅરની અંદર જતાં હોય તેવી લાગણી અભુભવતા હોય તો જરા પણ આશ્ચર્ય નહીં થાય.

SLIDE SHOW

City News

Sports

TOP READ NEWS
RECENT NEWS