ફરવા જાવ ત્યારે ભાડે રહેવા લાયક વિશ્વના ટોચના દસ રમણીય પ્રવાસન્ સ્થળ

ફરવા જાવ ત્યારે ભાડે રહેવા લાયક વિશ્વના ટોચના દસ રમણીય પ્રવાસન્ સ્થળ
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail

ઔરા હાઉસ, બાલી ઇન્ડોનેશિયા

ઇન્ડોનેશિયામાં આયુંગ નદીના કાંઠે વેસ્ટ બેન્ક પર વાંસનું આ મકાન ફરવા આવેલા પ્રવાસી માટે અદભુત સ્થળ છે. વ્યસ્ત શહેરી જીવનથી કટ થવા માંગતા લોકો માટે ઔરા હાઉસનું વાતાવરણ એકદમ પરફેક્ટ છે.

SLIDE SHOW

City News

Sports

TOP READ NEWS
RECENT NEWS