યુરોપમાં વસંતના વધામણાઃ ફ્રાન્સમાં નાઇસ શહેરમાં ફ્રેન્ચ રિવિયેરા કાર્નિવલનો ધામધૂમથી પ્રારંભ

યુરોપમાં વસંતના વધામણાઃ ફ્રાન્સમાં નાઇસ શહેરમાં ફ્રેન્ચ રિવિયેરા કાર્નિવલનો ધામધૂમથી પ્રારંભ
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail

યુરોપમાં કાર્નિવલ સીઝનની શરૂઆત

વસંતનું આગમન થઈ ગયું છે. આના પગલે યુરોપ સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં વસંતના આગમનને વધાવતા કાર્નિવલ શરૂ થઈ જાય છે. તેમા ફ્રાન્સમાં પ્રોવેન્સલ સિટી ઓફ નિસમાં ફ્રેન્ચ રિવિયેરાનો ઉત્સવ જબરજસ્ત લોકપ્રિય છે. તે ફેબ્રુઆરીના બે પખવાડિયા સુધી ચાલે છે

SLIDE SHOW

City News

Sports

TOP READ NEWS
RECENT NEWS