જબરજસ્ત સ્વિમિંગ પુલ સાથે અદ્યતન સગવડોથી સજ્જ નોર્વેજિયન ક્રુઝ લાઇન શિપ

જબરજસ્ત સ્વિમિંગ પુલ સાથે અદ્યતન સગવડોથી સજ્જ નોર્વેજિયન ક્રુઝ લાઇન શિપ
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail

નોર્વેજિયન શિપ વિવાનો અદભુત લૂક

આગામી વર્ષે તરતી મૂકાનારી નોર્વેજિયન ક્રુઝ લાઇન શિપનો નોર્વેજિયન વિવાનો અદભુત લૂક અહીં આપવામાં આપવામાં આવ્યો છે. ઇટાલિયન શિપબિલ્ડર ફિન્કેન્ટિયરી ઇટલીમાં માર્ઘેરા ખાતે આ શિપ બનાવી રહ્યા છે. આ શિપ જુન 2023માં સહેલગાહ સમુદ્રમાં ઉતરશે.

SLIDE SHOW

City News

Sports

TOP READ NEWS
RECENT NEWS