દક્ષિણ કોરીયાના દરિયા કિનારા નજીક 2025 સુધીમાં આકાર લેશે વિશ્વનું સૌપ્રથમ તરતું શહેર

દક્ષિણ કોરીયાના દરિયા કિનારા નજીક 2025 સુધીમાં આકાર લેશે વિશ્વનું સૌપ્રથમ તરતું શહેર
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail

શહેરોની વધતી જતી ગીચતા અને ક્લાઇમેટ ચેન્જને પહોંચી વળવા માટેનો મહત્ત્વનો ઉપાય

વિશ્વનું સૌપ્રથમ ફ્લોટિંગ સિટી એટલે તરતું શહેર સાઉથ કોરીયાના દરિયાકિનારે 2025 સુધીમાં આકાર લેશે.માનવ સમૂહે દરિયાની વધતી જતી સપાટીને પહોંચી વળવું હોય તો આના સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ દ્વારા સમર્થિત આ શહેર બુસાનના કિનારે બાંધવામાં આવશે.

SLIDE SHOW

City News

Sports

TOP READ NEWS
RECENT NEWS