લક્ઝુરિયસ યાટ બાદ હવે વૈભવી સબમરીન 24 કલાક સમુદ્ર નીચે રહી અનોખો અનુભવ કરાવશે

લક્ઝુરિયસ યાટ બાદ હવે વૈભવી સબમરીન 24 કલાક સમુદ્ર નીચે રહી અનોખો અનુભવ કરાવશે
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail

સમુદ્રના તળિયે પાર્ટી

સમુદ્રની ઉપર તો ક્રુઝ પાર્ટી કેટલીય જોઈ હશે, હવે સમુદ્રના તળિયે પણ પાર્ટી કરવાની તક પૂરી પાડશે, લક્ઝુરિયસ સબમરીન. હવે એવી લક્ઝુરિયસ ઇલેક્ટ્રિક સબમરીન વિકસાવવામાં આવી છે કે 120 લોકો સમુદ્રની અંદર 24 કલાક સુધી પાર્ટી કરી શકશે. આના લીધે હોસ્પિટાલિટી ઉદ્યોગમાં એક નવો જ માર્ગ ખુલ્યો છે.

SLIDE SHOW

City News

Sports

TOP READ NEWS
RECENT NEWS