Latest Samvedna News

કતલખાના અને વૅટરનરી ડૉકટરો વચ્ચે સાંઠ-ગાંઠ

May 21 at 2:00am

- વૅટરનરી ડૉકટરોએ અનૈતિક પ્રેકટીસ છોડીને એનીમલ વેલ્ફેરનું વિચારવું જોઇએ..
More...

Samvedna  News for May, 2018