Latest News Focus News

યુરોપ પર આતંકી પ્રહાર એ ક્યાંક કરેલા કરમના બદલા તો નથી ને?

March 25 at 2:00am

- છેલ્લા પાંચેક વર્ષથી યુરોપની સમૃદ્ધિ પર આતંકવાદનું રક્તચરિત્ર લખાઈ રહ્યું છે..
More...

News Focus  News for Mar, 2017