ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી ૨૦૧૨ >> પોરબંદર >> પોરબંદરSelect City

પોરબંદર

બેઠક નો ચિતાર

2012

2007

Winner
  અર્જુનભાઇ મોઢવાડીયા
Votes: 52515
Looser
  શાંતાબેન ઓડેદરા
Votes: 42899
Lead
  Congress
Margin: 9616

2002

Winner
  અર્જુનભાઇ મોઢવાડીયા
Votes: 46311
Looser
  બાબુભાઇ બોખીરીયા
Votes: 41911
Lead
  Congress
Margin: 4400

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી ૨૦૧૨ ના ઉમેદવારો

બેઠકના સમાચાર

  • મતદાન અંગે મોબાઈલમાં માહિતી આપવાના ફતવા સામે સરકારી કર્મીઓમાં અસંતોષ

    પોરબંદર
    આગામી ૧૩ ડિસેમ્બરે પોરબંદર અને રાણાવાવ કુતિયાણાની વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે તેની પૂર્વતૈયારીરૂપે દરરોજ પોરબંદરની જુદી જુદી સરકારી ઓફિસો, બેન્ક, નગરપાલિકા, શિક્ષકો વગેરેને અનેક પ્રકારની તાલીમ જુદા જુદા પ્રકારનાં ઢગલાબંધ ચુસનો અને આદેશો આપવામાં આવી રહ્યાં છે. અને તેમાં વધારાનો એક ફતવો મૌખિક રીતે ગઈકાલે ચૂંટણી અધિકારી..

બેઠકમાં રાજકીય પ્રભાવ અને સીમાંકનની અસર

 

બેઠકમાં કોનો કેવો પ્રભાવ

ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પક્ષોએ પોરબંદર અને કુતિયાણામાં જ્ઞાાતિવાદના આધારે ટીકિટ ફાળવી છે. પોરબંદરની બેઠક ઉપર કોંગ્રેસ દ્વારા મહેર જ્ઞાાતિના  અર્જુનભાઇને જ્યારે ભાજપ દ્વારા મહેર જ્ઞાાતિના બાબુભાઇને ટિકીટ એટલા માટે ફાળવવામાં આવી છે કે પોરબંદરમાં ૫૫ હજાર જેટલા મહેર મતદારો છ

જ્ઞાતિ મુજબ મતદારોનું વિશ્લેષણ

 

                                                                        બેઠકમાં મતદારો

૨૦૧૨

કુલ મતદારો

૨૦૦૭

કુલ મતદારો

૨૦૦૨

કુલ મતદારો

પુરૃષ મતદારો

૧૦૧૬૦૮

પુરૃષ મતદારો

૮૪૦૫૯

પુરૃષ મતદારો

૮૨૮૮૫

મહિલા મતદારો

૧૧૦૭૭૩

મહિલા મતદારો

૮૭૭૯૦

મહિલા મતદારો

૭૯૦૬૯

કુલ મતદારો

૨૧૨૩૮૧

કુલ મતદારો

૧૭૧૮૪૯

કુલ મતદારો

૧૬૧૯૫૪

    

      જ્ઞાતી મુજબ મતનું વર્ગીકરણ

મહેર જ્ઞાતિ

૫૫૦૦૦

ખારવા જ્ઞાતિ

 ૧૮૦૦૦

બ્રહ્મ સમાજ

  ૧૮૦૦૦

લોહાણા જ્ઞાતિ

૧૫૦૦૦

મુસ્લિમ જ્ઞાતિ

૧૨૦૦૦

દલિત

૧૧૦૦૦

કોળી જ્ઞાતિ

 ૮૦૦૦

રબારી જ્ઞાતિ

 ૫૦૦૦

 

પંચાયતો-નગરપાલિકા સહિતની પક્ષવાર વિગતો