ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી ૨૦૧૨ >> સાબરકાંઠા >> ઈડરSelect City

ઈડર

બેઠક નો ચિતાર

2012

2007

સીમાંકન બાદની નવી બેઠક

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી ૨૦૧૨ ના ઉમેદવારો

બેઠકના સમાચાર

  • ઇડરમાં ૧૭ જેટલા ઉમેદવારીપત્રો ભરાયા

    ઇડર

     વિધાનસભા બેઠક માટે કુલ ૧૭ જેટલા ઉમેદવારીપત્રો ભરાયા હતા જેમાં ભાજપના ઉમેદવાર રમણલાલ વોરા અને કોંગ્રેનસા ઉમેદવાર રામભાઈ સોલંકીએ ચાર- ચાર ઉમેદવારીપત્રો ભર્યા હતા આ ઉપરાંત જી.પી.પી.ના ત્રણ, બહુજન સમાજવાદી પક્ષ અને જનતાદળ (યુ)ના એક- એક અને બાકીના અપક્ષોએ ઉમદવારીપત્રો ભર્યા હતા. ત્યારબાદ ફોર્મ ચકાસણી બાદ આજે ઉમેદવારીપત્રો પરત ખેંચવાના..

બેઠકમાં રાજકીય પ્રભાવ અને સીમાંકનની અસર

બેઠકમાં કોનો કેવો રાજકીય પ્રભાવ

૧૯૯પમાં ભાજપના રમણલાલ વોરાને ૬૧૧રર મત મળ્યા હતા. જયારે કોંગ્રેસના કરસનદાસ સોનેરીને ર૬૩પ૮ મત મળ્યા હતા. -૧૯૯૮માં ભાજપના રમણલાલ વોરાને પ૦૦૧૧ મત મળ્યા હતા. કોંગ્રેસના કરસનદાસ સોનેરીને ર૪પ૬૧ મત મળ્યા હતા. -ર૦૦રમાં રમણલાલ વોરાને ૭ર૭૭૬ મત મળ્યા હતા. જયારે કોંગ્રેસના છગનભાઈ કે.પરમારને ૪૬૬૪૭ મત મળ્યા હતા. -ર૦૦૭માં ભાજપના રમણલાલ વોરાને ૬ર૮૧૮ મત મળ્યા હતા. જયારે કોંગ્રેસના મણીલાલ જે.વાઘેલાને ૪૭૬૦૧ મત મળ્યા હતા.

જ્ઞાતિ મુજબ મતદારોનું વિશ્લેષણ

આ બેઠકમાં જાતિ પ્રમાણે અંદાજે ક્ષત્રિય ૭૫ હજાર, એસ.સી. ૩૫ હજાર, બ્રાહ્મણ ૮ હજાર, રબારી, ભરવાડ ૫ હજાર, વાણિયા ૬ હજાર, સુથાર ૨૬૭૮, પટેલ ૬૫ હજાર, બ્રાહ્મણ ૮ હજાર, પ્રજાપતિ ૧૯૦૦, નાયી ૧૨૧૮, વણઝારા ૩૨૦૦, પંચાલ ૨૧૦૦, ગઢવી ૯૦૦, મુસ્લિમ ૨૬ હજાર, દરજી, મદારી ૧૮૦૦, દેવીપૂજક ૨૦૬૫ અને અન્ય ૧૮ હજાર જેલી જણાય છે. પહેલા કોંગ્રેસ હાવી હતી આ બેઠક પર પરંતુ છેલ્લી ચાર ટર્મથી ભાજપના રમણલાલ વોરા સતત ચાર વખતથી વિજયી થાય છે.

પંચાયતો-નગરપાલિકા સહિતની પક્ષવાર વિગતો

ઈડર વિધાનસભા બેઠકમાં ઈડરના ૧૩૯ ગામોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે કુલ મતદારો ૨ લાખ ૨૯ હજાર ૬૫૨ છે. વિધાનસભાના કુલ મતદારો ૧ લાખ ૧૮ હજાર ૨૩૨ પુરૃષોનો અને ૧ લાખ ૧૧ હજાર ૪૩૦ સ્ત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે. ઈડર વિધાનસભામાં ઈડર અને વડાલીના બે તાલુકાનો સમાવેશ થાય છે. ઈડરના ૨૨૪ અને વડાલીના ૯૩ મળી કુલ ૩૧૭ બુથો ધરાવતી આ બેઠકમાં ૭ જીલ્લા પંચાયતની જેમાં ઈડરની ૫ અને વડાલીમાં ૨, ૨૦ તાલુકા પંચાયતની જેમાં ઈડરમાં ૨૫ અને વડાલીમાં ૧૫, ૨ નગરપાલિકા જેમાં ઈડરની ૧માં ૯ વોર્ડની ૨૭ બેઠકોનો સમાવેશ અને વડાલીની ૧ના ૭ વોર્ડની ૨૧ બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે.