વર્ષ-2012ના એવોર્ડઝ, Updates....
 
silkm
 

વર્ષ-2012ના એવોર્ડઝ, જુઓ Latetst Updates...

કેટ વિન્સ્લેટના મતે, હ્યુગો v/s મિડનાઈટ ઈન પેરિસ
ઓસ્કારના દાવેદાર વૂડી એલન અને માર્ટિન સ્કોર્સિસ વચ્ચે ગજબ સામ્ય
   
બ્રાડ પિટ v/s જ્યોર્જ ક્લૂનીઃ પહેલવાનની લડાઈમાં ત્રીજો ફાવશે?

મનીબોલઃ હોલિવૂડની ચક દે ઈન્ડિયા

   
 
 
 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved