Last Update : 11-December-2012, Monday

 
 
અમદાવાદ અવસાન નોંધ

પંડયાઃ - સ્વ. મહેશચંદ્ર લીલાધર પંડયા (પ્રશ્નોરા નાગર- ભાવનગરવાળા)નું બેસણું, ૫૦, આદિત્ય બંગલોઝ, સાલ હોસ્પિટલ સામે, થલતેજ ટેકરા, સાંજે ૪.૩૦થી ૬
ઠાકોરઃ - હરિશભાઈ તથા ધર્મેશના પિતાશ્રી સ્વ. ગુણવંતભાઈ શાંતિલાલ ઠાકોરનું બેસણું, ૨૯૫, નવોવાસ, રખીયાલ ગામ, સવારે ૮થી ૧૦
ત્રિવેદીઃ - સ્વ. શારદાબેન નાનાલાલ ત્રિવેદીનું બેસણું, ૧૦, વૃંદાવન બંગલો, નવી હાઈકોર્ટ પાછળ, એસ.જી. હાઈવે, સવારે ૯થી ૧૧
ઉપાધ્યાયઃ - પ્રિયકાંતભાઈના માતુશ્રી સ્વ. હસુબેન ગીરજાશંકર ઉપાધ્યાયનું બેસણું, બી/૧૯, રામતીર્થ સોસાયટી, ચિંતન હોસ્પિટલ સામે, જીવરાજપાર્ક, સવારે ૮થી ૧૦
શાહઃ - ભદ્રેશ તથા અલ્પેશના માતુશ્રી સ્વ. પદ્માબેન જશવંતલાલ શાહ (સંડેરવાળા)નું બેસણું, ૨૩, જોગેશ્વરી સોસાયટી, કૃષ્ણનગર, નરોડા રોડ, સવારે ૮.૩૦થી ૧૦.૩૦
- પંકજભાઈ, જયેશભાઈ તથા દિનેશભાઈના પિતાશ્રી સ્વ. રસિકલાલ વર્ધમાનદાસ શાહનું બેસણું, ૪/૧૧, તુલસી શ્યામ ફ્લેટ, ભીમજીપુરા, નવા વાડજ, સારે ૮.૩૦થી ૧૦.૩૦
જોષીઃ - સ્વ. જગદીશભાઈ રતીલાલ જોષીનું બેસણું, ઈન્દિરાનગર, હરિશકુંજ સોસાયટી પાસે, વેજલપુર બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, સાંજે ૪થી ૬
રાવલઃ - સ્વ. પ્રવિણકાંત દલપતરામ રાવલ (હળવદવાળા)નું બેસણું, ૬-એ, વિદ્યુતપાર્ક સોસાયટી, ચાંદખેડા રેલવે સ્ટેશન સામે, ચાંદખેડા, સાંજે ૪થી ૬
જાનીઃ - સ્વ. પન્નાબેન દિનેશકુમાર જાની (વિસનગર નાગર)નું બેસણું, ૧૪/૨, પુનીતનગર સોસાયટી, સેટેલાઈટ રોડ, સવારે ૮.૩૦થી ૧૦.૩૦
ગજ્જરઃ - સ્વ. ચંદ્રકાન્તભાઈ વિરચંદભાઈ ગજ્જર (રાજપુરવાળા)નું બેસણું, સેટેલાઈટ સેન્ટર, માનસી ટાવર પાસે, વસ્ત્રાપુર, સવારે ૮.૩૦થી ૧૧
ભાટકરઃ - સ્વ. વિજયકુમાર બાબુરાવ ભાટકરનું બેસણું, એલ/૩, મારૃતી કોમ્પ્લેક્સ, સરદાર ચોક, રાણીપ, સવારે ૯થી ૧૧
પંચાલઃ - સુરેશભાઈ તથા ગીરીશભાઈ પંચાલના માતુશ્રી સ્વ. જશોદાબેન ચંદુલાલ પંચાલ (ગોધાવીવાળા)નું બેસણું, ૧૮, જ્યોતિકા પાર્ક સોસાટી, કમીશનર કચેરી સામે, શાહીબાગ, સવારે ૯થી ૧૨
- સ્વ. કાંતીલાલ ભગવાનદાસ પંચાલનું બેસણું, સી-૩, ઈશ્વરનગર સોસાયટી, સરદાર પટેલ હાઈસ્કૂલ પાસે, મણિનગર, સાંજે ૪થી ૬
- સ્વ. જગદીશચંદ્ર બાબુલાલ પંચાલનું બેસણું, પંચાલની વાડી, દરિયાપુર ચાર રસ્તા પાસે, સવારે ૯થી ૧૨
મિસ્ત્રીઃ - સ્વ. નયનાબેન મણીલાલ મિસ્ત્રીનું બેસણું, ૫૨૮, અર્જુનલાલની ખડકી, સાઈબાબા મંદિર પાસે, ખાડિયા, સાંજે ૪થી ૬
શેઠઃ - સ્વ. નીરૃપમાબેન શશીકાંત શેઠ (દિગસરવાળા)નું બેસણું, ડી-૧૨, મુર્ધન્ય ફ્લેટ, ભૂમિ પાર્ટી પ્લોટ પાછળ, એઈસી રોડ, નારણપુરા, બપોરે ૩થી ૫
પટેલઃ - સ્વ. કપીલાબેન અરવિંદભાઈ પટેલનું બેસણું, ૧૫, ફ્રેન્ડઝ સોસાયટી, જવાહર ચોક, સાબરમતી, સવારે ૮.૩૦થી ૧૦.૩૦
- સ્વ. ધનલક્ષ્મીબેન ચીમનલાલ પટેલનું બેસણું, એ/૫, સીમંધર રેસીડન્સી, ગુલાબટાવર, સોલાબ્રિજ પાસે, સવારે ૮થી ૧૦
- સ્વ. વિદ્યાબેન આનંદપ્રસાદ પટેલનું બેસણું, સી/૮૫, જનપથ સોસાયટી, કેનાલરોડ, ખોડાસર, સવારે ૮.૩૦થી ૧૦.૩૦
નાયકઃ - સ્વ. જયદિપ વિષ્ણુભાઈ નાયક (પાટણવાળા)નું બેસણું, સી/૧/૬૬, લાભાર્થ સોસાયટી, ઉત્તમનગર, આર.ડી. સ્કૂલ પાસે, ઠક્કરબાપાનગર, સવારે ૮થી ૧૦
- સ્વ. વિમળાબેન મહેશકુમાર નાયકનું બેસણું, તરગાળાવાડનું ચોકઠું, કાલુપુર સ્વામીનારાયણ મંદિર રોડ, સવારે ૮.૩૦થી ૧૧
ગોરીઆઃ - સ્વ. શૈલેષકુમાર અંબાલાલ ગોરીઆનું બેસણું, વાલ્મીકીવાસ, મ્યૂનિસિપલ દવાખાના સામે, લાલ બંગલા પાછળ, લો-ગાર્ડન, નવરંગપુરા, બપોરે ૧.૩૦થી ૬
ભાવસારઃ - મહેશભાઈ તથા અશોકભાઈના માતુશ્રી સ્વ. મંગુબેન રતીલાલ ભાવસારનું બેસણું, ભાવસાર સોસાયટી, નવા વાડજ, સવારે ૯થી ૧
ઠક્કરઃ - સ્વ. કાંતાબેન જવાહરલાલ ઠક્કરનું બેસણું, ૨૦, વ્રજભૂમિ સોસાયટી, બરોડા એક્સપ્રેસ હાઈવે સામે, સીટીએમ, સવારે ૯થી ૧૧
ઠાકરઃ - સ્વ. પૂર્ણિમાબેન કાન્તિલાલ ઠાકર (ઉમેદગઢ)નું બેસણું, ૩૦૨, સૌમ્ય એપાર્ટમેન્ટ, પ્રગતિનગર બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, એડીસી બેંક પાસે, નારણપુરા, સવારે ૯થી ૧૧
ભાટીઃ - સ્વ. પુખરાજભાઈ વીરાજી ભાટીનું બેસણું, એફ/૧, કોઠારી એપાર્ટમેન્ટ, પંચવટી સોસાયટી, રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, શાહીબાગ, સવારે ૯થી ૧૧
સોલંકીઃ - સ્વ. નાનાલાલ લાલજીભાઈ સોલંકી (ઝા.સ.સુ.)નું બેસણું, એ/એફ-૨, ભાનુરામ ફ્લેટ, વસ્ત્રાપુર રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, વેજલપુર, સાંજે ૪થી ૬
બારોટઃ - સ્વ. પાર્વતીબેન દશરથલાલ બારોટ (બ્રહ્મભટ્ટ- જંગરાલ)નું બેસણું, ભીડભંજન હનુમાન હોલ, બાપુનગર, સવારે ૯થી ૨
પારેખઃ - સ્વ. ગીરીશભાઈ પરસોત્તમદાસ પારેખનું બેસણું, ૭૭૫, પાઠકનો ખાંચો, ભાઉની પોળ, રાયપુર ચકલા, સવારે ૮થી ૧૧
પરીખઃ - સ્વ. ચંદ્રકાન્ત રામલાલ પરીખ (કડીવાળા)નું બેસણું, ૬૪/૫૭૧, પુષ્પક એપાર્ટમેન્ટ, જયમંગલની સામે, નારણપુરા, સવારે ૮.૩૦થી ૧૦.૩૦
પરમારઃ - સ્વ. મણીલાલ ગંગારામ પરમારનું બેસણું, ૫/એ, ઓમ સોસાયટી, વિ.-૨, બહેરામપુરા, સવારે ૯થી ૨

 
Share |

News From

International National Entertainment Business Sports
             
News from Gujarat Ahmedabad Vadodara Surat Bhavnagar Rajkot  

 

Kutch Kheda-Anand North Gujarat
           
વોલમાર્ટે કયા નેતાને નાણાં આપ્યાં તે જાહેર કરો ઃ ભાજપ
પીઢ પ્રતિષ્ઠિત નવલકથાકાર અશ્વિની ભટ્ટનું હૃદયરોગથી અમેરિકામાં અવસાન

૨૦૧૪ની ચૂંટણીમાં રાહુલ ગાંધીને પક્ષનું સુકાન સોંપાશે ઃ પી.સી. ચાકો

સંજય દત્તની મોંઘી કાંડા ઘડિયાળો અને સોનું સુદના વૈભવી ફલેટને લીધે દરોડા પડયાની ચર્ચા
બનાવટી મતદારોને મુંબઈથી સિદ્ધપુર લઇ જવાનું કોંગ્રેસના ઉમેદવારનું ષડયંત્ર

ઓસ્ટ્રેલિયન રેડિયોના ડી.જે.એ વ્યથિત હૃદયે નર્સના પરિવારની માફી માંગી

પાકિસ્તાનમાં પોલીસ મથક પર તાલીબાનોનો હુમલો ઃ આઠનાં મૃત્યુ
ફિલિપાઈન્સના વાવાઝોડાગ્રસ્ત ટાપુમાં ભૂકંપ
યુવા ખેલાડીઓમાં કૌશલ્ય અને ક્ષમતાના અભાવથી ચિંતિત છું ઃ દ્રવિડ

અન્યોની નિષ્ફળતા છતાં યુવરાજ અને હરભજનને 'બલીના બકરા' બનાવાયા

ભારત પ્રવાસ માટેની પાકિસ્તાનની ટી-૨૦ અને વન ડે ટીમની જાહેરાત
ભારતીય બેટ્સમેનો ટોસ જીતીને જંગી સ્કોર ખડકવાની તક ચૂક્યા
૨૦૦૧ પછી પહેલી વખત વિદેશી ટીમ ભારતમાં પ્રભુત્વ સાથે રમતી જોવા મળી
FII ની વધુ રૃા. ૬૯૮ કરોડના શેરોની ખરીદી ઃ ફાર્મા, રીયાલ્ટી, અનિલ અંબાણી ગુ્રપ શેરોમાં તેજી
સોનામાં વધુ રૃ.૨૦૦ની તેજીઃ ચાંદી નવા ઉછાળા વચ્ચે રૃ.૬૩ હજારને આંબી ગઈ
 
 

Gujarat Samachar Plus

સરખા વ્યવસાયમાં વ્યસ્ત દંપતીઓનું જીવન અલ્પજીવી
કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યુમાં ફરી 'સાડી' હૉટ ફેવરિટ
પુરુષોની બેવફાઈ માફ કરવામાં મહિલાઓ વધુ ઉદાર
સિગારેટની ટેવ કેમ જલ્દી છૂટતી નથી?
મિક્સ-મેચ વડે વોર્ડરોબમાં વૈવિધ્ય લાવો
ફિઝીકલ ફિટનેસ સાથે સેલ્ફ ડિફેન્સ પણ જરૃરી છે
શહેરી વિસ્તારોમાં કિચન ગાર્ડનનો વધતો કન્સેપ્ટ
 

Gujarat Samachar glamour

સમીરા રેડ્ડીને નવા વર્ષે ૫૦ લાખની ઑફર
જિયા ખાન ઃ પ્રૌઢ પુરુષો પ્રત્યે વિશેષ અનુરાગ
સ્ટાર્સની લાઈફ સ્ટાઈલ ઘણી અઘરી હોય છેઃ પ્રાચી દેસાઈ
શાહરુખ પ્રિયંકા ચોપરાના દિલની નજીક છે...
પ્રેમના ઘુંટ કડવા હોય છેઃ શાહિદ
હવે કરિયર પર ધ્યાન આપું છુંઃ પ્રતિક
ડેનિયલ જેવી બોડી બનાવવાનો ક્રેઝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gujarat Samachar POLL

 

રાશિ ભવિષ્ય

 
webad3 lagnavisha
 

Follow Us

Facebook Twitter

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
• હવામાં ગોળીબાર • ઓનલાઇન
• ઇંટ અને ઇમારત • સિનેમેજિક
• મેરા ભારત મહાન • વિચાર વિહાર
plus
arc archive
સંવત 2069નું રાશિ ભવિષ્ય PDF Format
 

પૂર્તિઓ

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved