Last Update : 23-August-2012,Thursday

 
સત્સંગ- સ્મરણ- સેવાના ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરવાનો માસ એટલે પુરુષોત્તમ માસ
 
દેવતા હોય કે મનુષ્ય, ગૃહસ્થ હોય કે ત્યાગી, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ સૌ માટે બ્રહ્મવિદ્યા આત્મસાત કરવી અનિવાર્ય છે. કારણ કે સુખ તો આ બધાએ ઇચ્છ્‌યું જ છે. અને એ સુખનો માર્ગ બ્રહ્મવિદ્યાથી જ પ્રકાશિત થાય છે. આપણા ધર્મશાસ્ત્રો- ઉપનિષદોમાં આ ઘ્વનિ વારંવાર પડઘાતો રહ્યો છે. જે માણસોને શાશ્વત સુખ જોઈતું હોય તેમણે સત્સંગ- ભગવદ્‌ સ્મરણ અને સેવાના માર્ગે ચાલવું જ પડે છે જે આ માર્ગે ચાલે છે તે જ સુખની મંજિલે પહોંચી શકે છે.
સુખની મંજિલે સૌ કોઈને પહોંચાડવા માટે - ભગવાનના સુખને પામવા માટે આમ તો મનુષ્ય ગમે ત્યારે- ગમે તે સમયે ગમે તે માસમાં ભગવાનનું ભજન કરી જ શકે છે. પરંતુ દર ત્રણ વર્ષે આવતો અધિક માસ પુરુષોત્તમ માસમાં ઓછા સાધન કરવાથી પણ વઘુ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે, આ માસને ભગવાનને પોતે પોતાનું નામ પુરુષોત્તમ નામ આપીને કૃતરથ કરી કીધો છે. અને આ માસમાં સત્સંગ- સ્મરણ- સેવા કરવાથી અનેકગણું ફળ બીજા મહિનાઓ કરતા વઘુ મળશે તેવા શુભાશિષ અર્પણ કર્યા છે.
સમગ્ર ભક્તિ સંપ્રદાયોમાં પુરુષોત્તમ માસનો મહિમા સર્વોત્તમ ગવાયો છે. આ માસને અધિક માસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અધિક માસ એટલે અધિક આનંદ ઉલ્લાસનો માસ જે માસમાં વઘુ ને વઘુ સેવા, સત્સંગ, કથા- કીર્તન- ઘૂન- ઘ્યાન કરવામાં આવે છે.
પુરુષોત્તમ માસ દર ત્રણ વર્ષે આવે છે. પુરુષોત્તમ માસ એટલે અનેક પતિતોને પાવન કરવાનો માસ છે. સત્સંગ, સ્મરણ, સેવાના ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરીને ભગવાનના અક્ષરધામને પામવાનો પરમ પવિત્ર જો કોઈ માસ હોય તો તે પુરુષોત્તમ માસ છે. આ માસ પુરુષોત્તમ માસને પહેલા અધિક માસ- મળ માસ પણ કહેવાતો હતો.
ચાંદ્ર મહિનામાં સૂર્યનું સ્પષ્ટ ગતિ પ્રમાણેનું સંક્રમણ થતું નથી. જ્યોતિષ ગ્રંથમાં કહેવાયું છે કે,
ૈ્‌દ્વઢવ્પ્‌ેંટ્ટઽઢઘદ્વછ ઽઢ ઝશ્નયઊંીલ્ઊંઢર્‌ંઽઊંશ્ર ળ
ઽહદ્મશ્ની ઉંઊંઽય ગ્‌ઝ્‌યઊં્‌ીથિં શપ્‌ઽઢ ઊંેંલ્ઈંદ્ધઢટ્ટથ ળળ
અર્થાત્‌ ઃ ‘શકુનિ, ચતુષ્પદ, નાગ અને કંિસુત્ઘન એ ચાર કરણો રવિનો મળ ગણાય છે, અને તે કરણોમાં જે સંક્રાતિ શરુ થાય છે તે સંક્રાંતિનો સમય તેને મળ માસ કહેવાય છે.’
આ મળ માસમાં શુભ કર્મો કરવાનો નિષેધ છે, તેની પાછળનું કારણ એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યારે ચંદ્ર સૂર્યના મંડળમાં હોય ત્યારે જો સૂર્ય રાશિ સંક્રમણ કરે, ત્યારે તે યજ્ઞના પુણ્ય વગેરેનો નાશ કરે છે, માટે તેમાં શુભ કર્મો ન કરવા જોઈએ આવા સમય દરમ્યાન તો ભગવાનની આરાધના- ભક્તિ- દાનાદિ ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. આ સમયે મંત્રજાપ અને ધાર્મિક ગ્રંથોનું શ્રવણ કરવું જોઈએ પરંતુ નકામો સમય જવા દેવો જોઈએ નહિ.
આજના ઘણા માણસોનો પ્રશ્ન છે કે, પુરુષોત્તમ માસ કે અધિક માસ ખરેખર છે શું ? તો પૃથ્વીની આસપાસ ચંદ્રની એક પ્રદક્ષિણા પૂરી થતા જે સમય લાગે તેને ચંદ્રમાસ કહેવાય. આ ચંદ્રની પ્રદક્ષિણાઓ પૂરી થતા ૩૫૪ દિવસ ૮ કલાક, ૪૮ મિનિટ અને ૩૩.૫૫ સેકંડ જેટલો સમય લાગે છે.
પૃથ્વીની સૂર્યની આસપાસ એક પ્રદક્ષિણા પૂરી થાય તેને વર્ષ કહેવાય છે અને ૩૬૫ દિવસ, ૫ કલાક ૪૮ મિનિટ ૪૭.૫ સેકન્ડ જેટલો સમય લાગે છે.
આમ થવાથી ચાંદ્રમાન વર્ષ અને સૌરમાન વર્ષ વચ્ચે ૧૧ દિવસનું અંતર પડે છે. આ અંતર વધવા નહી દેતા દર ત્રીજે વર્ષે એક માસનો ઉમેરો કરી દેવાય છે. આ ઉમેરાયો માસ તે અધિકમાસ કહેવાય છે.
તેમ છતાં થોડાક સમયગાળાનું અંતર રહે છે. તે ટાળવા માટે એકસો એકતાલીસ વર્ષ પછી ક્ષયમાસ આવે છે અને એ કારતક, માગશર કે પોષ મહિનો હોય છે. આ વખત પાછો સમયનો તાળો મેળવવા ક્ષય માસ પહેલા એક ને ક્ષય માસ પછી એક એમ બે અધિક માસ ઉમેરી લેવાય છે.
અઘિક માસ અને ક્ષય માસની યોજના ચાંદ્રમાન વર્ષ અને સૂર્યમાન વર્ષની એકબીજા સાથે મેળ બેસાડવા માટે જ કરેલી છે.
વર્ષના બાર મહિના હોય છે અને દરેક મહિનાના અધિષ્ઠાતા દેવ જુદા જુદા હોય છે. બાર મહિનાઓના બાર અધિષ્ઠાતા દેવ હોય છે. વરૂણ, સૂર્ય, ભાનુ, તપન, ચંડ, રવિ, ગભસ્તિ, અર્યમા, હિરણ્યરેતા, દિવાકર, મિત્ર અને વિષ્ણુ પરંતુ અધિક માસ એ તેરમો મહિનો હોવાથી સાવ જુદો પડી જાય છે. એટલા માટે અધિક માસને કેટલાક મળમાસ પણ કહે છે, તેનો કોઈ અધિષ્ઠાતા દેવ નથી.
આ અધિક માસ ૩૨ મહિના, ૧૬ દિવસ અને ૪ ઘડીના અંતરે આવ્યા કરે છે આ મહિનામાં સૂર્ય-સંક્રાન્તિ થતી નથી તેથી અધિક માસ શુભકાર્યોમાં વર્જિત ગણાયો છે. આ અધિક પુરુષોત્તમ માસની માહાત્મ્યની કથાનો વિસ્તાર આપણને નારદીય પુરાણના ૩૧ અઘ્યાયોમાં જોવા મળે છે.
પૂર્વકાળમાં નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં યજ્ઞ કરવાની ઇચ્છાથી અસિત, દેવલ, અંગિરા, વામદેવ વગેરે ૠષિવર્યો એકત્ર થયા હતા. આ પ્રસંગે સૂતપુરાણી તીર્થયાત્રામાંથી વિચરણ કરતા કરતા પધારે છે. ૠષિઓએ તેમને આસન આપી સ્વાગત કર્યું અને તેમને મોક્ષને આપનારની કથાનું શ્રવણ કરવાનું કહ્યું ત્યારે સૂતજીએ કહ્યું કે, ‘એકવાર નારદજી નર-નારાયણ ૠષિના આશ્રમે પધાર્યા હતા. એમણે સ્તુતિ કરીને કહ્યું કે, હે પ્રભુ ! કળિયુગમાં વિષય વિલાસના વધતા વાતાવરણમાં નિર્ભયપણે મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરવાનો શો ઉપાય છે ?’
નારાયણ ૠષિએ કહ્યું ઃ ‘હે મુનિવર્ય ! જો માનવ પુરુષોત્તમ ભગવાનના સારરૂપ લીલાચરિત્રોનું શ્રવણ કરે તો કળિયુગમાં પણ ભગવાન મોક્ષ આપે છે !’
આ ચરિત્રો પુરુષોત્તમ અધિક માસમાં શ્રવણ કરવાથી અધિક પુણ્ય-ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. પુરુષોત્તમ માસનું નામ પડ્યું તે પહેલાં લોકો તેને ‘મળમાસ’ પણ કહેતા હતા કેમ કે અધિક માસમાં સૂર્યનું કોઈ જ રાશિમાં સંક્રમણ થતું નથી.
આથી આ માસ રાશિપ્રવેશથી હીન હોવાના કારણે અયોગ્ય તથા અપશુકનિયાળ ગણાતો હતો પોતાની અયોગ્યતાના કારણે મળમાસ દુઃખી રહેવા લાગ્યો અને માનવદેહ ધારણ કરી તે વૈકુંઠમાં વિષ્ણુ ભગવાન પાસે પહોંચ્યો. પ્રભુની ખૂબ સ્તુતિ કરી અને પોતાનો ઉદ્ધાર કરવા ખૂબ જ આજીજી કરી.
વિષ્ણુએ તેના પર દયા કરી તેને ગોલોકમાં ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરાવ્યા. ભગવાન કૃષ્ણે તેના પર પ્રસન્ન થઈ વરદાન આપતા કહ્યું ઃ ‘આ મળ માસને મેં આજથી સ્વીકાર્યો છે એમ સમજવું ! આજથી હું એને મારા જેવો ઉત્તમ બનાવીશ !’
્રઽવ્ઊં્‌િં્‌ેંષ્હ્લર્‌ંછ ઊંપ્સશ્ન્‌પ્છ ાૃ્રેંઽૠઘક્રઽથ ળ
હ્લઢક્‌યત્ન્‌ઊંયેંઽ ઊંવ્થ્‌ઊં ઽાૃપ્શઊંસ િંઊંચ્હ્લઽઊંશ્ર ળળ
અર્થાત્‌ ઃ જે જે ગુણોથી આ લોકમાં હું પુરુષોત્તમ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો છું. તે ગુણો અને મારું નામ જે પુરુષોત્તમ તે પણ આ માસને અર્પણ કરું છું !’
ૈઆ પુરુષોત્તમ માસના નામ માત્રથી સૌ કોઈ પવિત્ર થશે. આ માસમાં જે જે સદ્‌કાર્યો કરવામાં આવશે તેના ફળ સ્વરૂપે સૌના દારિદ્‌ર્‌યનો નાશ થશે. આ માસમાં જો તપ કરવામાં આવશે તો તેની ઇન્દ્રિયો જીતાશે. બીજા દિવસોમાં સત્કર્મો કરવાથી તો સ્વર્ગમાં જવાય ને પુણ્ય ખૂટી જવાથી પાછું પડી જવાય એવી રીતિ છે પરંતુ પુરુષોત્તમ માસનું સેવન કરવાથી તો જન્મ મરણનો રોગ પણ ટળી જશે. જે કોઈ મનુષ્ય આ માસમાં ભક્તિ કરશે તેના ગમે તેવા અપરાધો હશે તો પણ હું તેને ક્ષમા આપીશ. તેના ગમે તેવા દોષો હશે તે પણ નિવૃત્તિને પામી જશે એવો આ માસનો મહિમા છે.
સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં આ પુરુષોત્તમ માસ આવે છે ત્યારે સૌ આશ્રિતજનો આ માસમાં શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે ષોડશોપચારથી મહાપૂજા કરે છે તથા નિત્ય પ્રત્યે તેઓ ભગવાન સમક્ષ માળા, પ્રદક્ષિણા, દંડવત્‌, મંત્રજાપ કરતા હોય તેના કરતા આ માસ દરમિયાન વિશેષ કરે છે.
આ માસ દરમિયાન સૌ એકટાણા કરે છે તથા એકાદશીને દિવસે નકોરડો ઉપવાસ કરે છે. અને આ માસમાં સત્સંગીજીવન, સંત્સંગીભૂષણ, ભક્તિ ચંિતામણિ, પુરષોત્તમ લીલામૃત સુખસાગર ગ્રંથ, વચનામૃત રહસ્યાર્થ પ્રદીપિકા, ટીકા, જીવનપ્રાણ અબજીબાપાશ્રીની વાતો, શ્રી મુક્તજીવન સ્વામીબાપાની વાતો આદિ ગ્રંથોની સૌ- સૌ પોતપોતાની શ્રદ્ધા પ્રમાણે પારાયણ કરે છે. આ માસ દરમિયાન સ્વામિનારાયણ મંદિરોમાં રાત્રે પુરુષોત્તમ માસની કથા પણ બેસે છે જેમાં સંતો દ્વારા કથામૃતનું સૌ સત્સંગીજનો પાન કરે છે. આ પ્રથાનો વિશેષ ફેલાવો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ક્રાંતિકારી સંત શ્રી મુક્તજીવન સ્વામી બાપાએ કર્યો છે. તેઓ દર ત્રણ વર્ષે આવતા પુરુષોત્તમ માસમાં સત્સંગીજીવન, સત્સંગીભૂષણ, હરિલીલાકલ્પતરૂ, શ્રી અબજીબાપા ચરિત્રામૃત સુખસાગર આદિ ગ્રંથની કથા કરવામાં આવે છે. આમ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં પણ પુરૂષોત્તમ માસનું એક આગવું માહત્મ્ય છે. તો આપણે પણ પુરૂષોત્તમ માસમાં ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે સત્સંગ - સ્મરણ અને સેવાના ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરીને કૃતાર્થ બનીએ.
- શાસ્ત્રી શ્રી આનંદપ્રિયદાસજી સ્વામી કુમકુમ
Share |
 

Gujarat Samachar Plus

અમદાવાદની ૯૦ ટકા સ્કૂલોમાં સાયન્સ બેઝ એક્ટિવીટીનો અભાવ
સૌથી વઘુ બંગાળી, મરાઠી અને અંગ્રેજી ભાષાની બુક્સને ગુજરાતીમાં વાંચવાનું પસંદ કરે છે
નવરાત્રીના નવ દિવસનું મેગા પ્રિ પ્લાનંિગ
છેલ્લા ૨૨ વર્ષથી ચાલતો ટિફિન સેવાનો યજ્ઞ
બ્રેકફાસ્ટ એટલે મેઇન મીલ ઓફ ઘ ડે
બાળકની ઓલઓવર એક્ટિવિટી પર પેરેન્ટસ નજર
 

Gujarat Samachar glamour

‘હિરોઈન’ના આઈટમ સોંગમાં ચમકે છે કરીનાની હલકટ જવાની
અજય દેવગનને ‘સન ઓફ સરદાર’ માટે નોટિસ !
સોનૂ દ્વિઅર્થી શબ્દોવાળા ગીતો નહીં ગાય !
મનીષાની સ્વ.અશોક મહેતાને હૃદયાંજલિ!
સોનાક્ષીની ખાન ટીમમાંથી ‘હકાલપટ્ટી’
અમદાવાદીઓની મદદથી જગજીતસંિહને શ્રદ્ધાંજલિ !
 
 
   
   
   
 

Gujarat Samachar POLL

 

Olympics 2012 Photos

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   
 
   

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
       
 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
• હવામાં ગોળીબાર • ઓનલાઇન
• ઇંટ અને ઇમારત • સિનેમેજિક
• મેરા ભારત મહાન • વિચાર વિહાર
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved