Last Update : 18-April-2012, Wednesday

 
દેશના વડાપ્રધાન ઈમાનદાર, સંરક્ષણ પ્રધાન ઈમાનદાર અને સેનાપતિ ઈમાનદાર

- દેશને નુકસાન કરે એવી વાંઝણી પ્રમાણિકતા, ઈમાનદારી, નિષ્ઠા શું કામની?
- સેનાપતિએ ગુપ્તતાના સોગંદ લીધા હોય છે છતાં લશ્કરની ગુપ્ત માહિતી બહાર પાડવા બદલ એમની ઉપર કેસ કેમ ન થાય?
- જે માહિતી મેળવવા દુશ્મનો અબજો રૂપિયા ખર્ચે છે એ માહિતીના સેનાપતિએ જાહેરમાં લીરા ઉડાડ્યા!
- જે સોનાનાં ઘરેણાં શરીરના નાક, કાન, કાંડા, ગળું કાપે એ ઘરેણાંને શું કરવાના?

 

ગાંધીજીના ત્રણ વાંદરાની વાત જાણીતી છે... એક વાંદરો મોઢા પર હાથ રાખે છે, એક વાંદરો આંખો પર હાથ રાખે છે અને એક વાંદરો કાન પર હાથ રાખે છે. આપણા વડાપ્રધાન મનમોહનસંિહ, આપણા સંરક્ષણ પ્રધાન એ.કે. એન્થની અને આપણા સેનાપતિ વી.કે. સંિહ... ત્રણેયને એક પછી એક એક લાગુ પડે છે.
‘નેટવર્ક’ તો વર્ષોથી કહેતું આવ્યું છે કે... આપણા વડાપ્રધાન મનમોહનસંિહ ‘માસ્તર મારેય નહીં અને ભણાવેય નહીં’ એવા છે. હવે એમની બાજુમાં આપણા સંરક્ષણ પ્રધાનને બેસાડવાનું થયું છે.
બન્ને પ્રમાણિક, ઈમાનદાર, નિષ્ઠાવાન, જેન્ટલમેન વગેરે વગેરે વિશેષણોને લાયક ખરા... એ બાબતમાં એમની સામે કોઈ આંગળી પણ ઊંચી કરી શકે નહીં...
પરંતુ એમના એ ગુણોના કારણે દેશની આબરૂના ધજાગરા થાય એ શું કામનું? એમના કારણે દેશની આબરૂના ધજાગરા થાય થતાં તેઓ હસતા હસતા જોયા કરે.. એનો શું અર્થ?
દેશનું ભલે જે થવાનું હોય પણ મને સહેજ પણ ડાઘ ન લાગવો જોઈએ... એ જાતની ભાવના, એ જાતની પ્રમાણિકતા, એ જાતની ઈમાનદારી... તેઓ જે હોદ્દા ઉપર બેઠા છે ત્યાં ન ચાલે.
આપણામાં બાપદાદાના વખતની એક કહેવત જાણીતી છે... ‘‘દાનો દુશ્મન સારો પણ નાદાન દોસ્ત નહીં સારો...’’
આ કહેવત પણ આપણી અથવા દુનિયાની બધા દેશોની કહેવતો જેવી સનાતન સત્ય છે... શાશ્વત છે. (દા.ત. ઈટલીની એક કહેવત છે કે... ‘‘એક બાપ સાત છોકરાને રાખી શકે છે પણ સાત છોકરા એક બાપને નથી રાખી શકતા...’’ આ કહેવત છે ઈટલી દેશની પણ દુનિયાના બધા જ કુટુંબોમાં એ લાગુ પડે છે. આ ‘દાના દુશ્મન ્‌ને નાદાન દોસ્ત’ની કહેવત પણ એવી જ છે.)
આ કહેવત પણ કાલે પણ સાચી હતી અને આજે પણ સાચી છે અને કાલે પણ સાચી હશે.
આ કિસ્સામાં ફેર એટલો જ છે કે... એમને આપણે ‘નાદાન’ નથી કહી શકતા કારણ કે તેઓ નાદાન નથી. છતાં એના જેવું જ કહેવાય. તેઓ બહુજ ઈમાનદાર છે. એમની નિષ્ઠામાં જરા પણ શંકા કરાય તેમ નથી. દુશ્મન પણ ન કરે... ન કરી શકે.
પણ.. પણ... તેઓ નિષ્ક્રિય છે.. નિઃસ્પૃહ હોય એવું લાગે. નિષ્ક્રિય એટલે જોવાનું હોય એ પણ ન જોવું એટલી બધી નિષ્ક્રિયતા, નિસ્પૃહા. જ્યારે બીજા એક છે એણે જોયું પણ મૌન રાખ્યું... એ ચૂપ રહ્યા. અને ત્રીજા એકે એટલું બઘું બોલબોલ કર્યું... એવા બોંબ ઉપર બોંબ ફેંક્યા કે... દેશ તો દંગ થઈ ગયો પણ દુનિયા પણ દંગ થઈ ગઈ.
તેઓ ઈમાનદારી, પ્રમાણિકતામાં એકમેકથી ચઢિયાતા છે. એ ત્રણેમાંથી બેમાં લુચ્ચાઈ પણ નહીં પણ એકમાં લુચ્ચાઈ જ ભરેલી.
આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ વડાપ્રધાન મનમોહનસંિહ, સંરક્ષણ પ્રધાન એ.કે. એન્થની અને સેનાપતિ વી.કે. સંિહની.
આ ત્રણમાં સેનાપતિએ જે કર્યું અને હજી કરે છે તથા એને પાઠ ભણાવવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી એ કર્યા જ કરશે.... કારણ કે પેલા બેની મૂંગી નાદાનીને એટલે કે મૂંગી ‘જેન્ટલમેનનેસ’ને એ જાણી ગયો છે.
એણે જે કર્યું છે એ એક પ્રકારનો દેશદ્રોહ જ છે. દેશના દુશ્મનો જે માહિતી મેળવવા અબજો રૂપિયા ખર્ચતા હોય છે એના ચીથરેચીથરા આ આપણા સેનાપતિએ ઉડાડ્ડા! આપણે એટલે આપણો દેશ સાવ ખોખલો છે એ આપણે તો જાણી ગયા પણ દુશ્મનો પણ જાણી ગયા! આપણી પાસે તોપો છે પણ દારૂગોળા નથી! આપણી પાસે લશ્કરી યંત્રો ટેન્કો વગેરે છે પણ એના સ્ક્રુ-ખીલા નથી! આપણી પાસે શસ્ત્રો છે પમ એને વાપરનારા નથી! અને શસ્ત્રો વાપરનારા છે તો શસ્ત્રો નથી! આપણા જવાનોમાં સીયાચીન જેવી ઠંડીના પારો જ્યાં માઈનસ ૩૦-૪૦-૫૦ ડીગ્રી નીચે રહે એવી જગ્યાઓમાં રહીને આપણું અને દેશનું રક્ષણ કરવાનું ખમીર છે પણ એમના પગમાં પહેરવા માટે ગરમ મોજાં પણ નથી!
આપણા દેશોનો એક પણ નાગરિક આ જાણતો હોય તો પણ બોલે નહીં... જ્યાર ેઆપણા સેનાપતિએ એ માહિતના ચીથરાચીથરા કરીને ઉડાડ્યા!
સેનાપતિએ આ વાતને પત્ર લખીને... પોતાની પ્રમાણિકતાની મસ્તીમાં મસ્ત રહેતા વડાપ્રધાનને એ વાંચી હશે કે નહીં એ ખબર નથી પણ દેશ અને વિદેશની જનતાએ અને દુશ્મન દેશોએ તો વાંચી અને જાણી!
એમ છતાં આપણા વડાપ્રધાને મૌનભંગ ન કર્યો તે ન જ કર્યો. અને સંરક્ષણ પ્રધાનને દેશના સેનાપતિએ જ ઘાયલ કર્યા તો પણ એ એવા ‘જેન્ટલમેન’ કે એમણે પેલા ઘા મારીને ઘાયલ કરનારને માફ કર્યો! શું મહાનતા સંરક્ષણ પ્રધાનની! દેશદ્રોહ જેવો ગુનો કરનારને પણ માફી! ભારતના લશ્કરની પોલ ખુલ્લી કરનારને પણ એમણે માફ કર્યો! સેનાપતિની હંિમત તો જૂઓ! જે વાત એણે પોતાના ‘ઈમેજીએટ બોસ’ એવા સંરક્ષણ પ્રધાનને કરવી જોઈએ તો પણ એ સંરક્ષણ પ્રધાનનું અસ્તિત્ત્વ જ નથી એમ એણે સીધા વડાપ્રધાનને જાણ કરી તો પણ આપણા સંરક્ષણ પ્રધાન એટલા બધા જેન્ટલમેન અને મહાન કે એમણે એવી અશિસ્ત આચરવાનો ગુનો કરનારને પણ માફ કરી દીધા! અને એ રીતે માફ કરનાર સંરક્ષણ પ્રધાનને વડાપ્રધાને પણ માફ કરી દીધા! મહાનતાની... જેન્ટલમેનનેસની જાણે હરિફાઈ ન હોય!
સેનાપતિ તરીકે જેમણે ગુપ્તતા જાળવવાના સોગંદ લીધેલા છે એ સોગંદનો ભંગ કરનારને પણ આપણા સંરક્ષણ પ્રધાન અને વડાપ્રધાને માફ કરી દીધા!
મહાનતા બતાવવાની જાણે હરિફાઈ ન હોય! પણ એ કોના ભોગે? દેશના ભોગે ને? આવી ઈમાનદારી, આવી પ્રમાણિકતા, આવી મહાનતા શા કામના? દેશ પ્રત્યેની પોતાની જવાબદારી અદા ન થાય એવી ઈમાનદારી અને પ્રમાણિકતાનો શું મતલબ? દેશની સાથે જોડાયેલી સંરક્ષણને લગતી બાબતો વિશે કશો નિર્ણય એટલા માટે નહીં લેવાનો કે... ક્યાંક એના કારણે પોતાના સફેદ વસ્ત્રો ઉપર ડાઘ ન લાગી જાય! આવી પ્રમાણિકતા, આવું મૌન, માફી આપવાની આવી વૃત્તિ શું કામની?
દેશ ભલે લૂંટાતો, દેશની આબરૂના ચીથરેચીંથરા ભલે થતા પણ આપણી તો વાહ વાહ થાય છે ને?... પછી દેશ જખ મારે છે! કૌભાંડો થતા રહે અને ન્યાયાલય જ્યાં સુધી કાન ન આમળે ત્યાં સુધી આખો, મોં અને કાન બંધ રાખવા! શક્તિ છે, તાકાત છે, સત્તા છે, પણ એથી શું? બીજાને એ દેખાવી જોઈએને! સાપ ફુંફાડો જ ન મારે તો શેરીના છોકરા પથ્થરા મારવાના જ!
હંમેશની માફક વાતને આડે પાડે લઈ જવાની નીતિ પ્રમાણે... વડાપ્રધાનને લખાયેલો પત્ર ‘લીક’ કઈ રીતે થયો, કોણે લીક કર્યો એની તપાસ ચલાવવામાં આવે છે જે છેવટે ભીનું જ સંકેલી લેવાશે પણ પેલા સેનાપતિને તો ‘ક્લીન ચીટ’ જ અપાશે!
રાજકારણ અને પ્રમાણિકતા, ઈમાનદારી ત્યાં સુધી ઠીક છે કે જ્યાં સુધી સત્તા અને પ્રધાનપદાની જવાબદારી નથી. એ.કે. એન્થની આ બાબતમાં પહેલાંથી જ નાકામયાબ રહ્યા છે. જ્યારે પણ સંકટ માથા પર આવે છે ત્યારે સંકટનો સામનો કરવાના બદલે તેઓ ભાગેડુ બની જાય છે. કેન્દ્રમાં તેઓ પ્રધાન બન્યા એ પહેલાં કેરળમાં તેઓ મુખ્યપ્રધાન હતા અને એ દરમ્યાન એમણે બે વાર રાજીનામુ આપેલું. એક ૧૯૭૮માં અને બીજું ૨૦૦૪માં. એ પછી તેઓ કેન્દ્રમાં પ્રધાન બન્યા તો ત્યાંથી પણ ૧૯૯૩માં એમણે રાજીનામું આપેલું. આ વખતે પણ એમણે રાજીનામુ આપવાની ઈચ્છા કરેલી પરંતુ સોનિયા ગાંધીએ એમને એમ કરતા અટકાવ્યા કારણ કે તેઓ સોનિયા ગાંધીના વિશ્વાસુ પ્રધાનોમાંના એક છે અને સોનિયા ગાંધીના સલાહકારોમાંના એક છે. વળી મનમોહન સરકારના એક વરિષ્ટ સભ્ય છે. યોગ્ય વખતે નક્કર નિર્ણયો નહીં લઈ શકવાનું કલંક એમ છતાં એમની ઉપર સતત ધૂમતું રહ્યું છે.
દા.ત. તેઓ જ્યારે કેરળમાં ૨૦૦૧થી ૨૦૦૬ સુધી મુખ્યપ્રધાન હતા ત્યારે એમના પ્રધાનમંડળમાં ભ્રષ્ટાચારીઓ અને સેક્સ સ્કેન્ડલમાં લપેટાયેલા પ્રધાનો વઘુ હતા છતાં એન્ટનીએ કોઈ એકપણ ઉપર કામ ચલાવેલું નહીં.
એ પછી કેન્દ્રમાં તેઓ નાગરિક પુરવઠા ખાતાના પ્રધાન હતા ૧૯૯૩માં... ત્યારે ખાંડની ખરીદીનું મોટું કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવેલું. એ વખતે એ કૌભાંડની તપાસ કરવાના બદલે કે કૌભાંડીઓને પકડાવના બદલે એમણે જ રાજીનામુ આપી દીધેલું.
આજના સંજોગોમાં આવી ઈમાનદારી દેખાડનાર પ્રધાન મળવા મુશ્કેલ છે પણ એથી શું? એન્થની સાહેબ કોઈ પગલાં લેવાના બદલે માફી આપવાનો નિર્ણય લઈને સંકેલો કરી લે એ દેશના માટે નુકશાનકારક છે.

ગુણવંત છો. શાહ

રોકેટ
સંિધી ભાષાની ટી.વી. ચેનલ શરૂ કરવા વડાપ્રધાનને ૫,૦૦,૦૦૦ સંિધીઓ પોસ્ટકાર્ડ લખશે
આપણા દેશમાં ભાજપના નેતા લાલકૃષ્ણ અડવાણી સંિધી છે અને કેન્દ્રમાં તેઓ એક વખત માહિતી રેડિયો ટીવી ખાતાના અને પછી ગૃહખાતાના તથા નાયબ વડાપ્રધાન બનેલા છતાં એમણે પોતાની માતૃભાષા સંિધીના વિકાસ માટે કશું જ કર્યું નહીં એ તો ઠીક, પણ એમણે ટી.વી.માં કે રેડિયો પર સંિધી ભાષાની અલગ ચેનલ શરૂ કરવા કશું જ કર્યું નથી.
બીજું સંિધી મહામસ્તક રામજેઠમલાણી છે. એમણે પણ એમની માતૃભાષાના વિકાસ માટે શું કર્યું છે એ તેઓ જાણે! એમની કાયદાકીય પ્રતિભાનો લાભ લેવાની લાલસાથી ભાજપના આડવાણીએ એમને ભાજપના પ્રમુખ પણ બે વાર બનાવેલા તેમજ કેન્દ્રમાં બે વાર કાયદા પ્રધાન બનાવેલા.
આ ઉપરાંત પેલી આબુ ઉપર જમાવટ કરનાર બ્રહ્માકુમારી નામની સંસ્થા પણ સંિધીઓના જ વર્ચસ્વવાળી છે અને ઘણી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે પણ એણે પણ સંિધી ભાષાના વિકાસ માટે કશું જ કર્યું નથી.
જતી ઉંમરે મહાન વકીલ રામ જેઠમલાણી જાગેલા અને એમણે કોંગ્રેસના આનંદ શર્મા રેડિયો-ટીવી પ્રધાન હતા ત્યારે સંિધી ભાષાની ટીવી ચેનલ શરૂ કરવાની માંગણી કરેલી.
આપણા બંધારણમાં દેશની ૨૨ ભાષાઓને સન્માનીય ગણીને એ દરેક ભાષાની અલગ ચેનલ દૂરદર્શન ચલાવે છે પણ એક ફક્ત સંિધી ભાષાની ચેનલ નથી.
સંિધી સંગત નામની સંિધીઓની જાણીતી સંસ્થાએ હવે ૨૪ કલાક ચાલુ રહે એવી સંિધીભાષી ટી.વી. ચેનલ દૂરદર્શન પર શરૂ કરવાની માંગણી કરતા પત્રો આપણા ‘જેન્ટલમેન’ વડાપ્રધાનને લખવાની યોજના કરી છે. આ પોસ્ટકાર્ડનું લખાણ પણ એણે તૈયાર કર્યું છે. સંિધી સંગતે એ માટે દરેક શહેરમાં સ્વયં સેવકોનું જૂથ પણ તૈયાર કર્યું છે. ૫,૦૦,૦૦૦ પોસ્ટકાર્ડ વડાપ્રધાનને મળે એવું નિશાન રાખવામાં આવ્યું છે.

 

News From

International National Entertainment Business Sports
             
News from Gujarat Ahmedabad Vadodara Surat Bhavnagar Rajkot  

 

Kutch Kheda-Anand North Gujarat
           
વિઝાની મુશ્કેલી અને જાતીય ભેદભાવને પગલે બોલીવૂડમાં અમેરિકા અપ્રિય
પૃથ્વીરાજ રણ છોડી ફરી દિલ્હીમાં મહત્ત્વનું પદ મેળવવા ઉત્સુક
ચોરીની શંકાને આધારે યુવાનને ત્રણ દિવસ સાંકળથી બાંધી રાખ્યો
મોડેલ સિમરન સૂદ આઈપીએલની પાર્ટીઓમાં કાયમ જોવા મળતી
હિમાચલ સરકાર સાથે કોઈ વિવાદ નથી ઃ સેના
કાબુલમાં સલામતી દળો અને તાલિબાન વચ્ચે અથડામણ પૂર્ણ ઃ ૪૭નાં મોત

ઓબામાના માથે એક કરોડ પાઉન્ડનું ઈનામ જાહેર કરનારા બ્રિટિશ ઉમરાવ સસ્પેન્ડ

ઓડની મલાઉ ભાગોળના હત્યા કેસનો ચુકાદો ૪ થી મેએ અપાશે
ખેડૂતોએ હાઈ-વે ચક્કાજામ કરી દીધા

હથોડીથી પત્નીની હત્યા કરીને પતિનો ટ્રેન હેઠળ આપઘાત

વડપાડામાં કોયતાથી જમાઇનું ગળું કાપી હત્યા કરતો સસરો
સ્વરૃપવાન યુવતી સાથે લગ્ન કરાવવાનાં રૃપિયા ત્રીસ હજાર
RBI આજે રેપો રેટ કદાચ નજીવો ઘટાડશેઃ CRR નહીં ઃ બેંક, ઓટો શેરોમાં તેજી
જંગી ચૂકવણીના ડરથી કોર્પોરેટ ક્ષેત્રો બેંકોના શરણે
કોર્પોરેટ ક્ષેત્રની વ્યાજદરમાં એક ટકો ઘટાડો કરવાની માંગણી
 
 

Gujarat Samachar Plus

શિયાળાની કસરત ઉનાળામાં કામ ના લાગે
જેવા કપડાં તેવા કલરના મોબાઇલ કવર રાખવાનો ક્રેઝ
સ્વિમંિગપૂલમાં એડમિશન લેવું અઘરું
રોજના ૫૦૦૦ મોબાઈલનું વેચાણ
 

Gujarat Samachar plus

ગુજરાતી રસોડામાં ફેસબુકના તડકાનો મસાલો
મિલના ભુંગળામાંથી ઘુમાડો વઘે કે તરત જ ઓનલાઈન વોર્નંિગ
અમદાવાદના માર્કેટમાં ક્યાંય દેશી દાઉદખાની ઘઉં નથી
પરીક્ષાના છેલ્લા પેપરની છેલ્લી ઘડીની હાશ...
 

84th Oscar Awards

   
 
amul
   
   

Gujarat Samachar POLL

એન.આર.ઈન્સીટ્યુટ ડાન્સ પાર્ટી

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   
 
   

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
       
 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved