Last Update : 28-Dec-2011,Wednesday
 
બુધેલ-વરતેજ રિકાર્પેટ રોડના કામમાં ભુતકાળનું પુનરાવર્તન થવાની આશંકા
 
૩ કરોડનો રોડ ૩ મહિનામાં તુટી ગયો

ભાવનગર, મંગળવાર
બુધેલ-વરતેજ રોડ જે માર્ગ મકાન વિભાગ દ્વારા ૪ કરોડના ખર્ચે રિકાર્પેટ થઈ રહ્યો છે તેમાં ગુણવત્તાવાળુ કામ થાય અને અગાઉ ૩ કરોડના ખર્ચે રોડ બનાવી પહેલા ચોમાસામાં ધોવાઈ ગયો હતો તેવું નબળું ભ્રષ્ટાચારવાળું કામ ન થાય તે જોવા બુધેલ બેઠકના જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય રમેશ પરમારે ઉચ્ચસ્તરે વિગતવાર રજુઆત કરી હતી.
હવે ભ્રષ્ટ ખાતુ બીજા ચાર કરોડના ખર્ચે રિકાર્પેટ કરશે ઃ કોના બાપની દિવાળી ?
ભાવનગર તાલુકાના બુધેલ-રતેજ વચ્ચેનો સ્ટેટ હાઈવે ઔદ્યોગીક એકમોના લોડીંગ વાહનોનાં વાહન વ્યવહારમાં ખુબ જ ઉપયોગ વાળો રોડ છે. કારણ કે ભાવનગરનાં અલંગ શીપયાર્ડ, મામસા, તળાજા, મહુવા, રાજુલા, જી.એમ.ડી.સી. પાવર પ્લાન્ટ વગેરે ઔદ્યોગીક એકમોમાંથી લોડીંગ માલ ભરીને ગુજરાતનાં અમદાવાદ, બરોડા, મહેસાણા, સુરત વગેરે તેમજ અન્ય રાજ્યો મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર વગેરે સ્થળોએ માલનાં પરીવહન માટે જતાં આવતા તમામ લોડીંગવાહનો આ બુધેલ-વરતેજ રોડ પરથી જ પસાર થતાં હોય છે. તેમજ આ રોડ બુધેલ પાસે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ ૮-ઈને જોડાઈ જતો હોવાથી તેનો ઉપયોગ વધી જાય છે.
આમ આ લોડીંગ વાહનોનાં પરીવહન માટેનો બુધેલ-વરતેજ રોડનું નવીનીકરણ મજબુતીકરણ માટે સરકાર દ્વારા આશરે ૪ કરોડ ઉપરાંતની રકમ મંજુર કરી છે, જેનું કામ હાલમાં શરૃ થયેલ છે, આ રોડનો ઉપયોગ કરતા ંહજારો વાહન માલીકો, ચાલકો, ઔદ્યોગીક એકમો અને આ વિસ્તારનાં ગામડાંના લોકોમાં આનંદ છવાયો છે. પરંતુ આશરે ૪ કરોડનાં ખર્ચે થનાર બુધેલ-વરતેજ રોડનાં કામ પ્રારંભથી જ એસ્ટીમેન્ટ મુજબ ગુણવત્તા યુક્ત માલ-સામાન વપરાય અને સંપુર્ણ કામ પણ નીયમો મુજબ જ કરવામાં આવે, સંબંધીત કોઈ કર્મચારી, અધીકારી અંગત હિત ખાતર બાંધછોડ કરીને લોલમલોલ વાળુ નબળું કામ ન થવા દે તેવી શરૃઆતથી જ તકેદારી રખાવવી અત્યંત જરૃરી છે. કારણ કે આ રોડ અગાઉ ઈ.સ. ૨૦૦૨માં અંદાજીત ૩ કરોડનાં ખર્ચે થયો હતો, પરંતુ કોન્ટ્રાકટરોની મનમાની કે અધિકારીઓના આંખમીચામણા અને બેદરકારી બે માંથી જે સત્ય હોય તે બુધેલ-વરતેજ રોડ એનાં એજ વર્ષે તુટી જવા પામ્યો હતો, જેમાં ૨૦૦૨થી લઈને ૩-૪ વર્ષમાં આખો રોડ તુટી ગયો હતો જેના પરીણામે ત્યારથી લઈને આજ સુધી વાહન માલીકો, ચાલકો, સંબંધીત ગામડાનાં લોકોએ જે પારાવાર મુશ્કેલીઓ વેઠી છે, ખુબ જ નુકશાન સહન કરવું પડયું છે, તેમ જ બુધેલ-વરતેજ રોડ તુટી જવાના કારણે ત્યાંના વાહનો ભાવનગર સીટીમાં થઈને નારી ચોકડી-વરતેજ અવર-જવર શરૃ થતાં ભાવનગર શહેરમાં વાહન અકસ્માતોમાં અનેક અમુલ્ય માનવ જીંદગીઓ ગુમાવવી પડી છે.
આથી બુધેલ-વરતેજ સ્ટેટ રોડનાં નવીનીકરણ-મજબુતીકરણનાં આશરે ૪ કરોડના કામમાં કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતીઓ, ભુલો ચલાવવામાં ન આવે તેમજ રોડના ગેરંટી સમય ઉપરાંત તેના નિયમ મુજબના આયુષ્ય મુજબ અવરજવર ઉપયોગી બની રહે તેવું મજબુત અને ભેળસેળ વગરનું કામ થાય તે બાબતનું કડક નીરીક્ષણ હેઠળ કામ આગળ વધે અને આ રોડ પરનાં ગામો વાડી વિસ્તારની જરૃરીયાત પ્રમાણે નીયમ મુજબનાં બમ્પ માનવ જીવનના રક્ષણ માટે મુકવામાં આવે તે ખુબ જ જરૃરી છે અને આરંભથી અંત સુધીનું રોડનું તમામ પ્રકારનું કામ નિયમો, એસ્ટીમેટ મુજબનું કરાવવા આ વિસ્તારના લોકો હજારો વાહન માલીકો, ટ્રક ચાલકોનાં તેમજ તેમના પરીવાર અને વાહનોનાં હિતમાં યોગ્યકરવા આ વિસ્તારના જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય રમેશ પરમારે માર્ગ મકાન વિભાગમાં ભારપૂર્વક રજુઆત કરી હતી.૩ કરોડનો રોડ ૩ મહિનામાં તુટી ગયો
બુધેલ-વરતેજ રિકાર્પેટ રોડના કામમાં ભુતકાળનું પુનરાવર્તન થવાની આશંકા
ભાવનગર, મંગળવાર
બુધેલ-વરતેજ રોડ જે માર્ગ મકાન વિભાગ દ્વારા ૪ કરોડના ખર્ચે રિકાર્પેટ થઈ રહ્યો છે તેમાં ગુણવત્તાવાળુ કામ થાય અને અગાઉ ૩ કરોડના ખર્ચે રોડ બનાવી પહેલા ચોમાસામાં ધોવાઈ ગયો હતો તેવું નબળું ભ્રષ્ટાચારવાળું કામ ન થાય તે જોવા બુધેલ બેઠકના જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય રમેશ પરમારે ઉચ્ચસ્તરે વિગતવાર રજુઆત કરી હતી.
હવે ભ્રષ્ટ ખાતુ બીજા ચાર કરોડના ખર્ચે રિકાર્પેટ કરશે ઃ કોના બાપની દિવાળી ?
ભાવનગર તાલુકાના બુધેલ-રતેજ વચ્ચેનો સ્ટેટ હાઈવે ઔદ્યોગીક એકમોના લોડીંગ વાહનોનાં વાહન વ્યવહારમાં ખુબ જ ઉપયોગ વાળો રોડ છે. કારણ કે ભાવનગરનાં અલંગ શીપયાર્ડ, મામસા, તળાજા, મહુવા, રાજુલા, જી.એમ.ડી.સી. પાવર પ્લાન્ટ વગેરે ઔદ્યોગીક એકમોમાંથી લોડીંગ માલ ભરીને ગુજરાતનાં અમદાવાદ, બરોડા, મહેસાણા, સુરત વગેરે તેમજ અન્ય રાજ્યો મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર વગેરે સ્થળોએ માલનાં પરીવહન માટે જતાં આવતા તમામ લોડીંગવાહનો આ બુધેલ-વરતેજ રોડ પરથી જ પસાર થતાં હોય છે. તેમજ આ રોડ બુધેલ પાસે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ ૮-ઈને જોડાઈ જતો હોવાથી તેનો ઉપયોગ વધી જાય છે.
આમ આ લોડીંગ વાહનોનાં પરીવહન માટેનો બુધેલ-વરતેજ રોડનું નવીનીકરણ મજબુતીકરણ માટે સરકાર દ્વારા આશરે ૪ કરોડ ઉપરાંતની રકમ મંજુર કરી છે, જેનું કામ હાલમાં શરૃ થયેલ છે, આ રોડનો ઉપયોગ કરતા ંહજારો વાહન માલીકો, ચાલકો, ઔદ્યોગીક એકમો અને આ વિસ્તારનાં ગામડાંના લોકોમાં આનંદ છવાયો છે. પરંતુ આશરે ૪ કરોડનાં ખર્ચે થનાર બુધેલ-વરતેજ રોડનાં કામ પ્રારંભથી જ એસ્ટીમેન્ટ મુજબ ગુણવત્તા યુક્ત માલ-સામાન વપરાય અને સંપુર્ણ કામ પણ નીયમો મુજબ જ કરવામાં આવે, સંબંધીત કોઈ કર્મચારી, અધીકારી અંગત હિત ખાતર બાંધછોડ કરીને લોલમલોલ વાળુ નબળું કામ ન થવા દે તેવી શરૃઆતથી જ તકેદારી રખાવવી અત્યંત જરૃરી છે. કારણ કે આ રોડ અગાઉ ઈ.સ. ૨૦૦૨માં અંદાજીત ૩ કરોડનાં ખર્ચે થયો હતો, પરંતુ કોન્ટ્રાકટરોની મનમાની કે અધિકારીઓના આંખમીચામણા અને બેદરકારી બે માંથી જે સત્ય હોય તે બુધેલ-વરતેજ રોડ એનાં એજ વર્ષે તુટી જવા પામ્યો હતો, જેમાં ૨૦૦૨થી લઈને ૩-૪ વર્ષમાં આખો રોડ તુટી ગયો હતો જેના પરીણામે ત્યારથી લઈને આજ સુધી વાહન માલીકો, ચાલકો, સંબંધીત ગામડાનાં લોકોએ જે પારાવાર મુશ્કેલીઓ વેઠી છે, ખુબ જ નુકશાન સહન કરવું પડયું છે, તેમ જ બુધેલ-વરતેજ રોડ તુટી જવાના કારણે ત્યાંના વાહનો ભાવનગર સીટીમાં થઈને નારી ચોકડી-વરતેજ અવર-જવર શરૃ થતાં ભાવનગર શહેરમાં વાહન અકસ્માતોમાં અનેક અમુલ્ય માનવ જીંદગીઓ ગુમાવવી પડી છે.
આથી બુધેલ-વરતેજ સ્ટેટ રોડનાં નવીનીકરણ-મજબુતીકરણનાં આશરે ૪ કરોડના કામમાં કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતીઓ, ભુલો ચલાવવામાં ન આવે તેમજ રોડના ગેરંટી સમય ઉપરાંત તેના નિયમ મુજબના આયુષ્ય મુજબ અવરજવર ઉપયોગી બની રહે તેવું મજબુત અને ભેળસેળ વગરનું કામ થાય તે બાબતનું કડક નીરીક્ષણ હેઠળ કામ આગળ વધે અને આ રોડ પરનાં ગામો વાડી વિસ્તારની જરૃરીયાત પ્રમાણે નીયમ મુજબનાં બમ્પ માનવ જીવનના રક્ષણ માટે મુકવામાં આવે તે ખુબ જ જરૃરી છે અને આરંભથી અંત સુધીનું રોડનું તમામ પ્રકારનું કામ નિયમો, એસ્ટીમેટ મુજબનું કરાવવા આ વિસ્તારના લોકો હજારો વાહન માલીકો, ટ્રક ચાલકોનાં તેમજ તેમના પરીવાર અને વાહનોનાં હિતમાં યોગ્યકરવા આ વિસ્તારના જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય રમેશ પરમારે માર્ગ મકાન વિભાગમાં ભારપૂર્વક રજુઆત કરી હતી.
Share |

News From

International National Entertainment Business Sports
             
News from Gujarat Ahmedabad Vadodara Surat Bhavnagar Rajkot  

 

Kutch Kheda-Anand North Gujarat
           
ગેરકાયદે બાંધકામ અંગે IAS અધિકારીઓ સામેની રિટ ફગાવાઇ
વિઝા એજન્ટનું અપહરણ કરી પોણા બે લાખ વસૂલીને છોડયો
ભદ્ર પાથરણાબજારમાં ૧૦૦૦ની જાલીનોટ વટાવતા યુવક પકડાયો
પાલિતાણા, અંબાજી, દ્વારકા અને અંકલેશ્વરમાં એરપોર્ટ સ્થપાશે
ડિસેમ્બરમાં પણ ફાલ્સીપેરમના ૧૪૩ કેસ ઃ એક દર્દીનું મોત
હઝારેને ખુલ્લો ટેકો આપવામાં કે તેમનો વિરોધ કરવામાં શહેરના નેતા ગભરાય છે
સાથીઓની વિનંતી છતાં અણ્ણાએ ઉપવાસ પાછા ન જ ખેંચ્યા
મજબૂત લોકપાલ માટે અણ્ણા હઝારેના અનશનઃ આંદોલનના શ્રીગણેશ
વિકાસને વેગ આપવા રાજ્ય પરીવહન સેવાઓ વિકસાવી કમાણી કરવા માગે છે
રાષ્ટ્રગીતની શતાબ્દી ઃ જનગણમન...ના ગાન સાથે અણ્ણાના અનશનનો આરંભ
તેંડુલકર મેગા સદી ચૂક્યો ઃ ઓસ્ટ્રેલિયાના ૩૩૩ રન સામે ભારતના ૩ વિકેટે ૨૧૪
પેટીન્સન જાણી જોઈને સેહવાગ જોડે અથડાયો ઃ સિડલની ગેરશિસ્ત
સેહવાગ ૮૦૦૦+ બનાવનાર વિશ્વનો ૨૩મો, ભારતનો પાંચમો બેટ્સમેન
ઇંગ્લેન્ડના 'બાર્મી આર્મી'ની જેમ ભારતના ચાહકોનું 'સ્વામી આર્મી'

ફીડે રેટિંગ ચેસ ઃ સંતોષ કુમાર સિન્હા ચેમ્પિયન

લાંબુ વેકેશન માણવાની શાહરૃખ ખાનની ઇચ્છા પર યશ ચોપરાએ લગામ તાણી
બોની કપૂર 'મિ. ઈન્ડિયા'ની સિકવલ ૨૦૧૪માં શરૃ કરશે
૨૨ વર્ષના ઇમ્તિયાઝ ખત્રી સાથે ૩૬ વર્ષની અભિનેત્રીનું નામ ચર્ચામાં
મલ્લિકા શેરાવતને નવા વર્ષની પૂર્વસંધ્યાએ પફોર્મ કરવા માટે રૃા. બે કરોડ મળ્યા
'પ્રોફેસર'ની શમ્મી કપૂરની હિરોઈન કલ્પનાની તબિયત ગંભીર
રિલાયન્સની કેજી-ડી૬ બ્લોકમાં ૧.૫ અબજ ડોલરની રોકાણ યોજના મંજૂર થવા સંભવ
એનટીપીસીની પાવર ઉત્પાદન ક્ષમતા વધીને ૩૬૦૧૪ મેગાવોટ થઈ
સોયાતેલ વાયદો ઉછળતાં એરંડા વાયદાએ પણ રૃ.૩૬૦૦ની સપાટી કૂદાવી ઃ સિંગદાણામાં આવા માલોની તીવ્ર અછત
ચાંદીમાં પણ પીછેહઠ ઃ જો કે રૃપિયા સામે ડોલર ફરી ઉછળી રૃ.૫૩ને પાર કરી ગયો
શેરબજાર.....
રોમમાં પૂત્રની હત્યા કરનાર ભારતીયને ૧૫ વર્ષની કેદ
પાક.માં સેના સત્તા હસ્તગત કરવાની અટકળો ફગાવતા જનરલ કયાની
સિરીયામાં આત્મઘાતી કાર વિસ્ફોટો ઃ ૩૦નાં મોત
રશિયન સેટેલાઇટ લોંચ કર્યા પછી જમીન પર તૂટી પડયો
ન્યુઝિલેન્ડમાં ૫.૮ની તીવ્રતામાં ભૂકંપથી નાસભાગ
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
 
 

Science and Technology

માર્સ - ૫૦૦ ''પૃથ્વી પરનો સ્પેસ ટ્રાવેલનો સૌથી લાંબો પ્રયોગ''

પપુઆ ન્યુગીનીના દરિયામાં ઃ સોલ્વારા-૧
માઇફો-લિપો ફિલિંગ
વ્યાયામ અને આહારથી BP ઘટાડી શકાય... !
બ્રો-લિફટ કે પાળ લિફટ
 

Gujarat Samachar Plus

ફિલ્મોમાં ફેરફાર મારે કરવા પડશેઃ રિતેષ

સલમાન એક સારો ડાન્સર છેઃ કંગના

કંિસંિગ સીન્સ ફિલ્મનો ભાગઃ ઈમરાન હાશ્મી

બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યો ભજ્જી
‘ઝલક દિખલા જા ૫’માં માઘુરી
  More Stories
 
   

અંબાણી પરિવાર નો સનેડો

બાબુ બજરંગીના જામીન યથાવત્‌

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   

Good Bye 2011

   

ARCHIVES

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
   
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 
 
 
Gujarat Samachar © 2011 All Rights Reserved