Last Update : 20-Dec-2011,Tuesday
 

ટી+૨ના સ્થાને એનએસઈના નવા ફતવાથી ગ્રાહકો બ્રોકરો ખફા

 

હવે F&Oમાં ટી+૧ માર્જીન ભરો, નહીં તો ઓછા માર્જીન માટે ૧૦૦ ટકા પેનલ્ટી
એકત્રીત કરાયેલું માર્જીન ખોટું દર્શાવ્યાના કિસ્સામાં ૧૦૦ ટકા પેનલ્ટી સાથે એક દિવસ સસ્પેન્શનઃ હવે ડબ્બા ટ્રેડિંગ વધશે
(વાણિજય પ્રતિનિધિ) મુંબઈ, તા.૨૦
બ્રોકરો દ્વારા ગ્રાહકો પાસેથી ડેરીવેટીવ્ઝ સેગ્મેન્ટમાં માર્જીન એકત્ર કકવા અથવા ઓછું એકત્ર કરવા સંબંધી સેબીના ૧૦, ઓગસ્ટ ૨૦૧૧ના સર્કયુલરના અનુસંધાનમાં સેબી, રોકાણકારો, બ્રોકર- સભ્યો સાથે સલાહ મસલત કરી નેશનલ સ્ટોક એક્ષચેજે (એનએસઈ) માર્જીન એકત્રીકરણના અને દર્શાવવાના નવા કડક ટી+૧ ધોરણો ત્વરિત ૧૫, ડીસેમ્બર, ૨૦૧૧થી અમલી બનાવીને આશ્ચર્ય સર્જવા સાથે ગ્રાહકો, બ્રોકરોનો રોષ વહોરી લીધો છે. આ નવાં કડક ધોરણોથી ખેલંદાઓ સત્તાવાર ટ્રેડિંગના કડક ધોરણોને ચુસ્ત રીતે અમલ કરવાની કડાકૂટથી દૂર રહી ડબ્બા ટ્રેડિંગ તરફ વળે તેવી શક્યતા છે.
એનએસઈએ જારી કરેલા આ નવા સર્કયુલર મુજબ બ્રોકરો- સભ્યોએ ગ્રાહકો પાસેથી પર્યાપ્ત માર્જીન્સ એકત્ર કરાયાનું ક્યાં સંજોગોમાં સ્પષ્ટ ગણાશે એની વિગતોમાં (૧) ગ્રાહકના એકાઉન્ટમાં પડેલા ફંડ કે સિક્યુરિટીઝ કે જેના માટે ગ્રાહકે મેમ્બર કલાયન્ટની તરફેણમાં માર્જીન હેતુ માટે ટ્રાન્સફર કરવા પીઓએ આપેલું હોય. આ માટે ટ્રેડીંગ સભ્ય કે તેની સહયોગી કંપની ટ્રેડીંગ સભ્યની તરફેણમાં માર્જીન્સ માટે સિક્યુરિટીઝ ધ્યાનમાં લેવા ડીપોઝીટરી પાર્ટીસિપન્ટ પીઓએ હોવા જોઈશે. (૨) બેંક ગેરંટીઝ અને ફિકસ્ડ ડિપોઝીટસ માર્જીન્સ તરીકે મળી હોય એ માન્ય બેંકો દ્વારા ઈસ્યુ કરી હોવી જોઈએ અને મેમ્બરની તરફેણમાં વટાવવા પાત્ર હોવી જોઈએ. (૩) ડીમટીરીયલાઈઝડ ફોર્મમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડોના યુનીટો કે જેની એનએવી ઉપલબ્ધ હોય અને એ જરૃરી હેરકટ સાથે તુરત લિક્વિડેટ કરવા પાત્ર હોવી જોઈશે. ઈલેકટ્રોનિક ફોર્મમાં સરકારી સિક્યુરિટીઝ અને ટ્રેઝરી બિલ્સ જરૃરી હેર કટ સાથે ત્વરિત લિક્વિડેટ કરવા પાત્ર હોવા જોઈશે. (૪) એક્ષચેન્જના વિવિધ સેગ્મેન્ટસમાં સંબંધિત ગ્રાહકની મેમ્બર પાસે ઉપલબ્ધ ફ્રી અને વણવપરાયેલી બેલેન્સશીસ (ફંડસ અને સિક્યુરિટીઝ). (૫) ગ્રાહક પાસેથી સ્પેસિફિક માન્ય કરેલી વ્યક્તિગત ચાર્ટડ અકાઉન્ટન્ટસ દ્વારા સર્ટિફાઈડને આધીન કોઈપણ શેરબજારના વિવિધ સેગ્મેન્ટસમાં સંબંધિત ગ્રાહકની મેમ્બર પાસે ઉપલબ્ધ ફ્રી અને વણવપરાયેલી બેલેન્સીસ (ફંડસ અને સિક્યુરિટીઝ). (૬) ટ્રેડીંગ મેમ્બરની બુકસમાં ટ્રેડીંગ દિવસે અથવા ટ્રેડીંગ દિવસ પહેલા મળેલા અને નોંધાયેલા ચેકો અને મેમ્બર દ્વારા ટી+૧ દિવસે જમા કરાવેલા (બેંક હોલીડે સિવાય) અને કલીયર થયેલા ચેક. (૭) માર્જીન તરીકે અપાયેલી સિક્યુરિટીઝ જે કેશ માર્કેટમાં વેચાઈ હોય અને ટ્રેડીંગ મેમ્બરના પુલ એકાઉન્ટમાં પડેલી સિક્યુરિટીઝ પરંતુ કેશ માર્કેટ સેગ્મેન્ટમાં શેરો ડીલીવર કરવાની જવાબદારી તરીકે અગાઉથી ચૂકવાયા ન હોય, માર્જીન નો લાભ આ પ્રકારની સિક્યુરિટીઝના વેચાણમાંથી ટી+૧ દિવસ સુધીમાં ગ્રાહકને આપવાનો હોય. (૮) કલીયરીંગ મેમ્બરના કિસ્સામાં ટ્રેડીંગ મેમ્બરની એનએસસીસીએલમાં થાપણની રકમ, જેવો એનએસસીસીએલ કલીયરીંગ મેમ્બરના લાભ આપે છે. (૯) નેશનલ એક્ષચેન્જીસ પર ટ્રેડીંગ થતી ડીમેટ ફોર્મમાં સિક્યુરિટીઝ કે જે લિક્વિડ સિક્યુરિટીઝ તરીકે ખાસ જાહેર ન થઈ હોય એનું મૂલ્ય. (૧૦) ગ્રાહક સાથે સંબંધિત એકમો કે જે માન્ય સ્વરૃપમાં ચાર્ટડ એકાઉન્ટસ સહિતના વ્યક્તિ પ્રોફેશન્લ્સ દ્વારા સર્ટિફાઈડ હોય એ એકમો પાસેથી ઉપલબ્ધ કે એક થયેલ માર્જીન . (૧૧) મેમ્બર- બ્રોકરે તેની બુક્સમાં એમટુએમ માટે એકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રી સંબંધમાં મેમ્બર ટ્રેડીંગ (ટી) દિવસ અથવા ટી+૧ દિવસ પસંદ કરી શકશે. જે મેમ્બર દ્વારા ન્યુનતમ એક વર્ષ માટે સતત અનુસરવાનો રહેશે અને આ સમયગાળા દરમિયાન અધવચ્ચે બદલી નહીં શકાય.
માર્જીનના ખોટા રીપોર્ટીંગ બદલ ૧૦૦ ટકા પેનલ્ટી, સસ્પેન્શન
(૧) માર્જીનનું ખોટું રીર્પોટીંગ- નોંધ બતાવવા સંબંધમાં કરાયેલી સ્પષ્ટમાં બ્રોકર- સભ્યે એકત્રીત કરાયેલા તરીકે એનએસસીસીએલ કે એક્ષચેન્જને માર્જીન રકમ બતાવી- નોંધાવી હશે, પરંતુ જો માર્જીન ઉપરોક્ત બતાવેલી કોઈપણ પધ્ધતિ- મેથર્ડમાં એકત્ર નહીં કરાયું હોય તો એ માર્જીન એકત્રીત માર્જીન તરીકે મેમ્બર દ્વારા ધ્યાનમાં લેવામાં આવતું હશે, તો એ એક્ષચેન્જ/ એનએસસીસીએલને ખોટું રીર્પોટીંગ કર્યું ગણાશે. (૨) માર્જીનના ખોટું દર્શાવ્યાના કિસ્સામાં પેનલ્ટી સેબી દ્વારા ૧૦, ઓગસ્ટ, ૨૦૧૧ના સર્કયુલરમાં મેમ્બર વિરુધ્ધ નિર્ધારિત પેનલ્ટી મુજબ નોંધાવેલી ખોટી રકમના ૧૦૦ ટકા પેનલ્ટી અને સંબંધિત સેગ્મેન્ટમાં એક દિવસ ટ્રેડીંગ સસ્પેન્શન લાગુ થશે. (૩) કલીયરીંગ કોર્પોરેશન દ્વારા ગ્રાહક માર્જીનની ઓછી ચૂકવણી માટે મેમ્બર પાસેથી વસૂલાયેલી પેનલ્ટીને મેમ્બર ગ્રાહક પર પસાર કરી શકશે. અલબત્ત ગ્રાહકે માર્જીનની ચૂકવણી નહીં કર્યાના પુરાવા મેમ્બર પાસે હોવા જરૃરી રહેશે. માર્જીનના ઓછા રીર્પોટીંગ માટે પેનલ્ટી ગ્રાહક પર પસાર કરાયાના કિસ્સામાં સંબંધિત ડોક્યુમેન્ટસ મેમ્બરે ગ્રાહકને આપવાના રહેશે.

Share |

News From

International National Entertainment Business Sports
             
News from Gujarat Ahmedabad Vadodara Surat Bhavnagar Rajkot  

 

Kutch Kheda-Anand North Gujarat
           
ઉત્તર કોરિયાના લોખંડી સરમુખત્યાર કિંમ જોંગ ઈલનું અવસાન
મેમોગેટ કૌભાંડના પગલે લશ્કરની ખફગી વચ્ચે પાક. પ્રમુખ ઝરદારી પરત
નવા પ્રકારના સસ્તા અને મજબૂત પર્યાવરણલક્ષી પ્લાસ્ટિકની શોધ
ભગવદ્ગીતા પરના પ્રતિબંધ અંગેનો ચુકાદો તા.૨૮ સુધી મોકુફ
કિંમ જોંગ ઈલનું અવસાન ઉ.કોરિયા માટે ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થઈ શકે છે
ટી+૧ માર્જીનના નવા કડક ધોરણો સાથે મહામંદીના એંધાણ
ચાંદી વધ્યાભાવતી રૃ.૯૭૦ તૂટી રૃ.૫૩ હજારની અંદર ઉતરી ગઈ
ટી+૨ના સ્થાને એનએસઈના નવા ફતવાથી ગ્રાહકો બ્રોકરો ખફા
એમસીએક્સ સ્ટોક એક્સચેન્જ પર વિવિ કરન્સી વાયદાઓમાં ૨૮,૨૩,૯૨૧ લોટનું વોલ્યુમ
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોઇન્ટ
ચાર વર્ષના અબોલા પછી પ્રિયંકા ચોપરા અને સલમાન ખાને સમાધાન કરી લીધું
ઇમરાન ખાને ફેરારી કારનું આધુનિક મોડલ બુક કરાવ્યું
દેવ આનંદની યાદમાં તેમનો પુત્ર સુનીલ આનંદ એક સ્મારક બનાવશે
વિવેક ઓબેરોય દિલ્હીમાં ભાડેથી રહેવા માટે ઘર શોધી રહ્યો છે
ગાંગુલીએ રોષની હદ વટાવી ઃ ભૂતપૂર્વ ભારતીય કોચ ગ્રેગ ચેપલ ''પાગલ'' છે
પ્રેક્ટિસ મેચમાં ભીની પીચના વિવાદ બાદ ભારતના ચાર વિકેટે ૧૬૨
બાંગ્લાદેશના ૩૩૮ રન સામે પાકિસ્તાનના ત્રણ વિકેટે ૨૯૨
પંટરોએ ભારત જ શ્રેણી જીતશે તે રીતે જંગી રકમ હોડમાં મુકી છે

ભૂતપૂર્વ ટેનિસ ખેલાડી સાફિને રાજકારણમાં ઝુકાવ્યું

લોકપાલ બિલ પર ભારે મંથન બાદ આજે કેબિનેટમાં ચર્ચા થશે
ઉત્તર ભારતમાં કાતિલ ઠંડી અને ધૂમ્મસથી જનજીવન ખોરવાયું
જેપીસીના સભ્યો દ્વારા ૨-જીમાં નુકસાનના અંદાજ વિષે કેગના ઓડિટરની પૂછપરછ
બી.કે.સી.માં હઝારેના અનશન માટે એમ.એમ.આર.ડી.એ.ની મંજૂરી
ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી પહેલા હેન્ડલુમ વીવર્સ માટેના રૃા. ૨,૩૫૦ કરોડના પેકેજને મંજૂરી
રાજકોટની સોની બજારમાંથી ઔરૃા. ૧૯ લાખના દાગીનાની ચોરી
સૌરાષ્ટ્રના રાજવીઓની ઇતિહાસ ગાથા રજૂ કરતું અનેરૃ પ્રદર્શન
ગોત્રીની કુમળી વયની કુંવારી મા અને દીકરાને આખરે ન્યાય મળ્યો
પ્રેમીના ગળે ચપ્પુ મુકી પ્રેમીકા પર ૬ નરાધમોનો ગેંગરેપ
'યર એન્ડ પાર્ટી' માટે લવાયેલા પાંચ કરોડના ચરસ સાથે ૩ ઝડપાયા
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
 
 

Science and Technology

માર્સ - ૫૦૦ ''પૃથ્વી પરનો સ્પેસ ટ્રાવેલનો સૌથી લાંબો પ્રયોગ''

પપુઆ ન્યુગીનીના દરિયામાં ઃ સોલ્વારા-૧
માઇફો-લિપો ફિલિંગ
વ્યાયામ અને આહારથી BP ઘટાડી શકાય... !
બ્રો-લિફટ કે પાળ લિફટ
 

Gujarat Samachar Plus

વેરાયટી સાથે ફાયદારૂપ ચ્હા
હાર્ટ ડિસીઝને કહો બાય બાય

વિચિત્ર અનુભવોની હારમાળા મારા પાછળ જ છેઃ બિપાશા

વિવેક ફસાઈ ગયો

ન્યૂ યર માટે રણબીર ફેવરીટ
અલવિદા સિક્સ પેક-શાહરૂખ ખાન
  More Stories
 
   

2G Spectrum Scam Exposed

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   

Archives

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
   
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 
 
 
Gujarat Samachar © 2011 All Rights Reserved